Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Články, komentáře a úvahy na duchovní témata

Jiří Sedláček - LÉČIVÉ PŮSOBENÍ BRUNO GRÖNINGA V JEMNOHMOTNÉ ROVINĚ

13.09.2021 | Diskuse: 2x - 16.09.2021 13:41:44

Níže uvedená kresba zachycuje léčivé působení Bruna Gröninga v jemnohmotné rovině. Ukazuje mimo jiné i na jeho propojení se třemi základními Zdroji energie, které proudí trvale do Stvoření - s Božím Světlem (uprostřed), s vyzařováním Sv. Grálu (vlevo) a s vyzařováním Principu Krista (vpravo). Lidská bytost je bytostí duchovního vědomí ve fyzickém těle, to znamená, je to právě náš duchovní rozměr skrze nejž se propojujeme s těmito základními Zdroji energie.

Jiří Sedláček - Význam svobodné vůle a možnosti lidského vědomí v těle

07.09.2021 | Diskuse:

Každý z nás je ve své podstatě nastaven tak, aby průběžně přijímal a předával život. V rovině lidského podvědomí je tento základní instinkt stále živý,  záleží tedy na tom, jak jsme nastaveni v rovině svého vědomí, zda v sobě tento základní instinkt - povahou svého chtění a svého myšlení - podporujeme, anebo jej naopak ve své nevědomosti v sobě potlačujeme. 
         

Josef Staněk - Tornádo bylo varováním - musíme se začít chovat jinak

21.07.2021 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 13x - 26.07.2021 10:04:43

Dobrý den, posílám nejnovější video. J. Staněk

Josef Staněk - Skryté duchovní dějiny národa českého od 14. do 21. století

12.07.2021 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 11x - 29.07.2021 8:34:15

       Označením „duchovní“ označuji pohled na události českých a evropských dějin z hlediska toho, co zbude z dějin po zaniknutí života na této zeměkouli. Po ukončení procesů života ve hmotné rovině zůstane trvalý zápis v odehravších se dějinných společenských procesů jednak v „boží paměti“, jednak zápis vnitřních osobních prožitků v nadčasovosti dále žijících duší. (Možná na jiných planetách vesmíru.) Z prožitého je ale pro duši nejdůležitější jeho výsledné působení na její „vibrační vzestup“. Přiblížení se Světlu, tedy duchovní dimenzi věčnosti.

Jiří Sedláček - Člověk jako víceúrovňová bytost a symptomy onemocnění Covid-19

04.03.2021 | Diskuse:

V životě člověka a lidské společnosti jako celku jde odedávna především ostatním o návrat k životu v přirozeném pořádku duchovní dimenze a v přirozeném pořádku přírodního světa. Pokud se jakákoliv civilizace od tohoto zadání odkloní, dochází k jejímu úpadku. S tímto odklonem se dostavuje určitá disbalance základních duchovních, duševních a biologických sil v informačním poli člověka, objevuje se pokles energií v celém jeho víceúrovňovém systému, objevují se změny v myšlení a chování lidí, narůstá strach a z něj plynoucí agrese. Pokud není vnitřní napětí uvolněno, stává se destruktivní silou, narušuje spojení s vnějším prostředím a tím snižuje přirozenou odolnost a obranyschopnost organismu. Tak se objevují a tak se dále šíří různé nemoci a epidemie, narůstající agrese vede k nekonečným sporům a válkám. Člověk je bytostí ducha, duše a těla, tzn. má přirozeně rozvíjet každou z těchto svých základních informačních a energetických úrovní, pokud se o to nesnaží, stává se na celku parazitující bytostí, jako takový je po určité době zatakován obrannými silami přirozeného prostředí v němž žije. K těmto obranným silám patří i viry a mutující viry. Pojďme se tedy zamyslet, v souvislosti s výše uvedeným, nad tím, na co nás upozorňují dosud nevysvětlené symptomy onemocnění Covid-19.

Josef Staněk - Televizní Božena - vyjevení duchaprázdnosti tvůrců současné ČTV

30.01.2021 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 22x - 11.02.2021 9:23:04

S napětím jsem očekával dlouho ohlašovaný TV seriál o ikoně národního obrození a jediné ženě v desítce „největších Čechů“. (Dle hlasování národa.) Hlavně proto, že znám duši Boženy Němcové z jejího díla velice dobře. Při čtení její tvorby se do napsaného vcítím natolik, že autorka mi z nich doslova vystupuje jako živá. Cítím její osobnost a mohu s ní „skoro přímo“ komunikovat. Při čtení jejího textu mi vyvstává v duchu obraz velké jemné ženské bytosti. Kontakt s ní skrze její dílo mi vlévá pohlazení do duše. A zřejmě nejen mně. Nepochybně právě proto se stala ve své době spisovatelským velikánem pro masu českého lidu. V důsledku účinku její písemné tvorby následně i národním symbolem. Registruji u její bytosti vlastnosti jako čistou ženskost, humanizmus, lásku k dětem, přírodě a typ myšlení, který vychází z Platónova „světa idejí“ (nebe).

Jiří Sedláček - Jeden z úhlů pohledu na onemocnění Covid-19

08.01.2021 | Diskuse: 5x - 18.01.2021 12:40:32

Jiří Sedláček - Bruno Gröning a Princip Krista

12.11.2020 | Diskuse: 9x - 10.05.2021 12:40:46

Princip Krista je principem boží přítomnosti zde na planetě Zemi, který se může projevit zvláštním způsobem i skrze člověka. Je to princip božího řádu a boží vůle. Nejsilněji se projevil tento princip zde na Zemi skrze Ježíše Nazaretského.

Josef Staněk - Sedm let hledání vitální síly s Karlem Kožíškem (7. část.)

06.08.2020 | Diskuse: 12x - 23.12.2020 19:45:50

Prosím o komentář.

Josef Staněk - Sedm let hledání vitální síly s Karlem Kožíškem (6. část.)

29.07.2020 | Diskuse: 1x - 03.08.2020 23:54:39

Josef Staněk - Sedm let hledání vitální síly s Karlem Kožíškem. (5. část.)

21.07.2020 | Diskuse: 3x - 23.07.2020 21:42:10

Josef Staněk - Sedm let hledání životní síly s Karlem Kožíškem (4. část).

18.07.2020 | Diskuse: 5x - 20.07.2020 22:23:04

 Zásadním principem pro Karla a pak mne bylo odlišné pojetí vzniku, průběhu a léčení nemocí. To Karel mě upozornil, že nemoc vzniká nesprávnou činností duše, řečeno církevní terminologií hříchem. Laicky absencí lásky, rozumu a intuice v myšlení a konání člověka. A u každého jiná chyba a odchylka od očekávání Dárce života proto, že každý z nás má jiné životní poslání. Plní jiný učební plán neboli očekávání Stvořitele. Smysl inkarnace je předurčen dosaženou kvalitou jeho duše. Každý se rodí do takového národa a rodiny, kde je to pro jeho duši optimální. Z hlediska duchovního růstu a poznání zákonů stvoření. Když v myšlení a konání člověka nastane disproporce s božím očekáváním, přenáší se tato disproporce do jeho duše. V důsledku toho pomalu vzniká porucha v normální činnosti podvědomí mysli i těla. Přirozený chod sil, řídících nervové a hormonální procesy těla, se zprvu nenápadně, později viditelně odchyluje. Trvá-li tato porucha podvědomí dlouho, objeví se na těle následek, nemoc. Nejprve skrytě. Objevujeme jen přístroji zaznamenatelnou vadu v poruše průběhu metabolizmu a funkce tělových orgánů. Lékaři tuto poruchu většinou pozdě zaznamenají. Když se vyjeví ale její následky klinicky, „léčí je“ neboli chirurgicky a chemicky zahlazují.

Jiří Sedláček - Objektivní příčiny současné situace

16.07.2020 | Diskuse: 9x - 23.07.2020 18:23:28

Lidská bytost je jedním z mnoha článků přirozené harmonie a rovnováhy celku. Jako taková má zde na planetě Zemi své životní zadání, tímto zadáním je život v přirozeném souladu s danými zákony duchovní dimenze a s danými zákony přírodního světa. Pokud se od tohoto zadání odkloní, ztrácí své místo v rámci celku, ztrácí objektivní vnímání celku a objektivní uvažování. Postupně se tak stává narušitelem přirozeného prostředí planety Země. Jaká je situace v současnosti? V důsledku duchovního úpadku lidstva je planeta Země dlouhodobě poškozována. Ničivá činnost nevědomých lidí překročila hranici únosnosti lidského zasahování do přirozené harmonie a rovnováhy celku a tím vyvolala narušení toku základních životních sil planety Země. Tyto síly proudí k člověku nyní rozkolísané a narušené, a tak dochází k oslabení vitality a přirozené obranyschopnosti organismu. S tímto narušením přirozené rovnováhy celku souvisí v současnosti tolik sledovaná abnormální incidence virů. 

Josef Staněk . Sedm let hledání vitální síly s Karlem Kožíškem (3.část)

15.07.2020 | Diskuse: 14x - 18.07.2020 9:38:39

Když jsme neuspěli nalezením výraznějšího zesílení vitální síly v rámci výše popsaných materiálních sil, obrátila se naše pozornost na možnost ovlivnění toku astrálních sil, ovlivňujících duši a podvědomí. Tj. na tzv. vyzařování předmětů, obrazů, pyramid a tvarových zářičů. Tento druh zevních vlivů je znám také pod názvy geopatogenní zóny, léčivé zóny a prameny, léčivé obrazy, sochy a panenky (Pražské Jezulátko.) 

Josef Staněk - Sedm let hledání vitální síly s Karlem Kožíškem. (2. část.)

11.07.2020 | Diskuse: 9x - 18.07.2020 22:29:03

Po nějaké době se mi Karel svěřuje, že jak roky léčí lidi „tělesným magnetizmem“ a mentální energií, začíná cítit úbytek sil a dokonce mu obvodní lékařka objevila cukrovku. Ať se nabíjel z vyzařování božího jak chtěl, na plné obnovování vitality, stárnutí a zmizení diabetu to nestačilo. Diabetickou  dietu odmítal.  Říkal mi, že hledá další možnosti, jak doplňovat energii života (hadí sílu). Sám zkoušel kde co, i to co jsem mu navrhl ze svých znalostí výživy. Změřil si sice, že se u něj regeneruje při dotyku stromů i rostlin, v divoké přírodě zejména. Také ze zvířat (psi, kočky) vyvěrá pro člověka energie života. Ze všech tehdy vyzkoušených nejsilnější posilování vitality se mu ukázalo „vyzařování“ včelstev. Od včel nabíjelo vše. On jako „lidský citlivec“ cítil přítomnost včelstva na 50 metrů.

Další články z magazínu Agape ...

© 1997 - 2020 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz