Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Archiv magazínu Agape - ročník 2019

Josef Staněk - Nová civilizace bude komunikativní.

28.11.2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 09.12.2019 21:38:39

Neznám žádného informovaného člověka, který by nesouhlasil, že současná západní konzumní a egocentrická civilizace degeneruje a přibližuje se velké krizi. Její trend ke stálému zvyšování těžby přírodních zdrojů a k zatěžování planety odpady není dlouhodobě udržitelný. Podstata problému není v tom, že by to kromě vědců nevěděli i skuteční vládci civilizačních okruhů, ale v tom, že žádný z nich není schopen najít cestu k přesměrování katastrofického trendu. Navíc se rozdělují na několik mocenských a názorových skupin s různými typy řešení. A hlavně soupeří o moc. Až tak, že hrozí velká válka atomovými zbraněmi. Pokusím se tedy sám v několika článcích, jako laik a navíc „nevědecky“, popsat příčinu krize a východisko z ní.

Jiří Sedláček - Parsifal jako symbol duchovního osvobození

07.11.2019 | Diskuse: 30x - 18.11.2019 19:01:32

Člověk žije zde na Zemi, aby si uvědomoval a tvořil, a tak postupně utvářel a kultivoval svůj přístup k veškerému životu. Toto úsilí je ve své podstatě úsilím o vyšší duchovní hodnoty, tedy přetváří a formuje člověka k obrazu Stvořitele. Jako takové je vždy provázeno utrpením. Avšak, ne každý člověk rozpoznává skutečný význam utrpení pro svůj život zde na Zemi. Mnoho lidí hledá svou cestu k pohodlnějšímu životu, někdy i za cenu ztráty svého charakteru.   

Jiří Sedláček - Život v pravdě

28.10.2019 | Diskuse: 10x - 05.11.2019 20:58:37

Jiří Sedláček - Poselství bible

05.10.2019 | Diskuse: 4x - 10.10.2019 19:16:00

Člověk hledá odedávna smysl lidského života v těle. Tuto skutečnost dokazují mimo jiné i mnohé z dochovaných spisů z různých částí světa. Někteří pisatelé se snaží odpovědět na otázku smyslu lidského života přímo, někteří nás k odpovědi na tuto otázku přibližují tím, že nám skrze různá podobenství zpřítomňují dané principy a zákony života na planetě Zemi. Pokud vnímáme boží vyzařování, jsme schopni si uvědomovat i smysl lidského života v těle, a tak se postupně zařazujeme do řádu dimenze v níž žijeme a dále přirozeně rozvíjíme kvalitu svého života i kvalitu života společnosti. Jedině tak mohou postupně vznikat plnohodnotná a skutečně produktivní spojení na všech úrovních společnosti. 

Josef Staněk - Viditelné, neviditelné a duchovní rozměry světa

13.09.2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 8x - 10.10.2019 19:45:38

Před zhruba 13 miliardami let ve Velkém třesku „z bodu menšího než elektron“ vznikl náš vesmír. Je to je vlastně  fyzikální terminologií popsané stvoření světa. Nejnověji bylo fyziky dodáno, že náš vesmír vznikl rozštěpením ničeho na plus něco (náš vesmír) a stejné mínus něco (tzv. zrcadlový vesmír). Z uvedeného plyne, že musí existovat ještě „Něco“ mimo to nic a teprve z Jeho působení vzniknou hmotné vesmíry. Z uvedeného je také zřejmé, že to „Něco“ nemůže být teprve v hmotném vzniklým uchopitelné a pochopitelné. Vzniklé se totiž pohybuje v jedné dimenzi. Od nepaměti se toto „Něco“ ve všech národech nazývá Bůh Stvořitel. (V některých v množném čísle.)

Josef Staněk - Zničení Evropy nově vzniklým národem

03.09.2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 76x - 15.09.2019 17:44:00

Charakteristickým znakem nenápadně vzniklého nového „evropského národa“ je jeho náboženství a a v důsledku toho nově zaváděný způsob života a myšlení Evropanů.

Josef Staněk - Ztráta touhy po nalezení svatého Grálu je pravou příčinou pádu evropské civilizace!

21.08.2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 33x - 08.09.2019 10:04:24

Dokončené znění článku.

Josef Staněk - Ztráta touhy po nalezení svatého Grálu je pravou příčinou pádu evropské civilizace!

17.08.2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 14x - 21.08.2019 17:30:11

Nástin symboliky idejí legendy o svatém Grálu a nastolení ráje na zemi.

Jiří Sedláček - Harmonie duchovního a biologického prostředí v životě člověka

01.08.2019 | Diskuse: 12x - 11.08.2019 17:19:31

Každý člověk disponuje darem svobodné vůle. Každý člověk má schopnost uvědomovat si pozitivní životní hodnoty a prožívat pozitivní životní hodnoty. Každý člověk má tu schopnost být tím, čím chce být a projevovat to, co chce projevovat. A přesto, když se rozhlédneme okolo sebe, budeme vnímat mnoho lidského neštěstí a mnoho lidské bídy a utrpení. Co je příčinou tohoto stavu? Namísto pozitivních životních hodnot se zabýváme těmi negativními, namísto vědomého přijímání vyšších prožitků se necháváme strhávat a vláčet těmi nižšími. A tak postupně ztrácíme svou duchovní, duševní i fyzickou sílu. Přestali jsme věřit ve vyšší duchovní hodnoty a přestali jsme věřit v sebe sama. Namísto toho jsme uvěřili, že to, co vnímáme svými smysly je daná, ničím neměnná realita, které se můžeme pouze přizpůsobit. Dochází k prohlubující se disbalanci v rovině našich duchovních i biologických těl, a tak již nejsme schopni vnímat a prožívat životní harmonii, která se projevuje jako vnímání a prožitek lásky. 

Jiří Sedláček - Řešení otázky lidské existence v současné společnosti

07.07.2019 | Diskuse: 8x - 27.07.2019 7:41:00

V současné společnosti se objevuje mnoho tzv. neřešitelných situací, hledáme východiska, uplatňujeme nová řešení, ale kýžený výsledek se nedostavuje. Proč? Naše vědomí není v souladu s řádem duchovní dimenze, ke které svou podstatou náležíme a v souladu s řádem Matky Země. A proto nám chybí vyšší vize, a proto nám chybí vůle k uskutečnění konkrétních kroků. Tato skutečnost je záležitostí osobního života každého člověka, tedy utváří i kvalitu našeho partnerského, rodinného i veřejného života, tj. kvalitu současné společnosti. Níže chci upozornit na poznatky týkající se osobního vývoje každého člověka. A tím podat impuls k zamyšlení, případně k pochopení, kudy bychom se měli ubírat, abychom dospěli k objektivnímu poznání současného stavu lidstva a k objektivnímu poznání a pochopení v současnosti tolik diskutované politické situace u nás i ve světě. 

Josef Staněk - Pohled na volby vedení států v Evropě z hlediska toku tří tisíciletí

03.06.2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 29x - 09.06.2019 10:30:48

 V nedávné době u nás proběhly volby do evropského parlamentu. Není tedy od věci se zamyslet nad původem a smyslem voleb obecně.

Alžběta Kováříková - Aura, čakry a duše člověka II

24.05.2019 | Diskuse: 5x - 07.06.2019 21:59:06

Pokračování předešlého článku.

Jiří Sedláček - Otázka imigrace muslimů do Evropy

17.05.2019 | Diskuse: 93x - 28.05.2019 15:44:31

Abychom se dobrali k rozumné odpovědi na otázku, v současnosti tolik diskutované, imigrace muslimů do Evropy, je třeba si nejprve uvědomit, kým je člověk a co je jeho skutečným životním zadáním. Teprve následně může přijít objektivní poznání příčiny současné situace a pochopení objektivního přístupu k současné situaci.

Alžběta Kováříková - Aura, čakry a duše člověka

16.05.2019 | Diskuse: 8x - 21.05.2019 17:05:21

Aura nebo čakry jsou v dnešní době asi ty nejznámější pojmy, jimiž definujeme určité, běžným zrakem neviditelné spektrum lidské osobnosti. Nicméně celkový energetický systém člověka je poněkud složitější a tvoří jej tři rozsáhlé, vzájemně propojené celky. Aura s jednotlivými čakrami tvoří část první a je pravděpodobně v současné době nejlépe prozkoumaná, oproti dvěma dalším celkům, pro které bych použila asi nejpříhodnější názvy „životní matrice“ a „duchovní srdce“. Velmi zjednodušeným výkladem by se dalo říci, že právě duchovní srdce je naše skutečná podstata, která skrze systém životní matrice může vytvářet své pozemské tělo se všemi jeho aurickými vrstvami.
   Aura, životní matrice a duchovní srdce vyjadřují samotnou bytost člověka s tím, že na jednotlivé celky si je rozdělujeme z důvodu lepšího porozumění jejich základním principům. A o těch si budeme v následujících kapitolách povídat.
 

Jiří Sedláček - Význam utrpení Ježíše Krista

19.04.2019 | Diskuse: 2x - 23.04.2019 8:54:43

Veškerý život ve stvoření je ve své podstatě přirozenou součástí vyzařování Zdroje životní síly. Pokud si uvědomujeme vztah k Bohu, získáváme prožitek pozitivního vztahu k veškerému životu, který nám dává objektivně poznávat a chápat, a tak se přirozeně zapojovat do života celku. Náš přínos v rámci celku spočívá v pochopení lidské bytosti jako bytosti odpovědné vyššímu principu života, která má vůli žít svůj život na Zemi v přirozené odpovědnosti k Bohu. Tuto přirozenost lidské bytosti jako duchovní bytosti v těle, nám připoměl svým způsobem prožívání Ježíš Nazaretský. Každý rok o Velikonocích máme novou příležitost uvědomit si skutečný význam jeho života pro život každého z nás.   

Jiří Sedláček - Vědomí jednoty s božím vyzařováním

12.04.2019 | Diskuse: 4x - 15.04.2019 14:34:38

Zdroj životní síly vyzařuje svou sílu ke všemu existujícímu, nerozlišuje na dobré a zlé, je tedy absolutní pozitivitou. To znamená, každý z nás by měl být uvnitř sebe sama v absolutně pozitivním přístupu k veškerému životu, a to za všech okolností! Jedině tak může docházet k přirozenému sjednocení s životními silami Zdroje, které potřebujeme nezbytně pro svůj život. Vědomý vztah ke Zdroji životní síly v nás probouzí naši duchovní podstatu. Spolu se ztrátou vědomého vztahu ke Zdroji životní síly postupně ztrácíme vědomí řádu vyšších duchovních hodnot, tj. svou duchovní, mentální, emoční i biologickou stabilitu v těle, tj. své psychické i fyzické zdraví. 

Jiří Sedláček - Princip Krista a Jeho význam pro život lidského ducha v těle

20.02.2019 | Diskuse: 1x - 25.02.2019 21:18:26

Upravený článek:

Život člověka je mnohdy nekonečným hledáním východiska z různých životních situací. Žijeme svůj život v prostředí, kde na nás půsosobí a kde nás ovlivňují různé životní okolnosti. Někteří z nás se cítí být relativně šťastní a zdraví, někteří z nás jsou spíše nešťastní a trpí různými psychickými a fyzickými zátěžemi. Nabízí se otázka: Co ve skutečnosti potřebujeme pro svůj harmonický a plnohodnotný život?

Jiří Sedláček - Princip Krista a Jeho význam pro život lidského ducha v těle

06.02.2019 | Diskuse: 8x - 13.02.2019 13:55:16

Život člověka je mnohdy nekonečným hledáním východiska z různých životních situací. Žijeme svůj život v prostředí, kde na nás půsosobí a kde nás ovlivňují  různé životní okolnosti. Někteří z nás se cítí být relativně šťastní a zdraví, někteří z nás jsou spíše nešťastní a trpí různými psychickými a fyzickými zátěžemi. Nabízí se otázka: Co ve skutečnosti potřebujeme pro svůj harmonický a plnohodnotný život? 

Josef Staněk - Krize evropské civilizace a východisko z ní

19.01.2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 25.01.2019 18:07:34

   Všechny lidské civilizace na zemi, určitě i ve vesmíru, nejsou organizovanými lidskými komunitami jen kvůli rozdělování zdrojů potřebných k životu. (Nyní dělení peněz.) K dělení zdrojů není potřebná tak složitá víceúrovňová organizace, jako civilizační centrum. (Stát, říše.) Lze jej zajistit prostou silou. (Jako u smeček zvířat.) Vždy přítomná existence náboženských organizací v civilizacích je jasným průkazem toho, že jen hmotné podklady nenaplní život lidské bytosti. Nenaplní ji totiž nehmotným uspokojením z vlastního bytí, zvaným štěstím. Jev „všudypřítomnosti“ náboženství v civilizacích prokazuje, že v lidech je ještě další typ energie ve srovnání s jinými živými tvory.  Taková energetická „vibrace“, který není v duších zvířat. A toto „něco navíc“ nazýváme duch, vlastně onen biblický „dech Boha“. Právě on odlišuje tvora člověka od tvorů zvířat. Zmíněný duch (vdechnutí boží) je onou pohonnou silou, která pudí bytost člověka k nasycení i čímsi nehmotným a nadčasovým. Prostředkem k nasycení ducha se stalo poznání, tvořivost a práce. Duch pohání člověka k úpravě životního prostředí, napodobení stvořeného poznaného uměním, nakonec k vědění o chodu organizmu vlastního těla a o osudu podstaty člověka-duše. Vzniká věda, filozofie a náboženství.
Skrze tyto lidské pohledy na realitu světa se snažíme chápat smysl světa i vlastního bytí v něm. 

© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.