Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Magazín Agape > Předplatné > Pravidla používání

Pravidla používání placené sekce stránek www.agapebrno.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Služby provozovatele stránek agapebrno.cz (dále jen „provozovatel“) jsou poskytovány pouze těm zákazníkům, kteří se na těchto stránkách zaregistrují za podmínek níže uvedených (dále jen „Podmínky“) jako registrovaný předplatitel magazínu Agape Brno (dále jen „uživatel“).

1.2. Odsouhlasením Podmínek zákazníkem a následnou registrací jeho předplatného ze strany provozovatele postupem dále uvedeným vzniká mezi těmito účastníky smluvní závazkový vztah, který se plně řídí těmito Podmínkami.


2. Registrace uživatele (uzavření smluvního vztahu)

2.1. Registrovým uživatelem se může stát jakákoliv osoba, a to za předpokladu, že projeví souhlas s těmito Podmínkami a zaplatí předplatné magazínu Agape ve stanovené výši.

2.2. Provozovatel ihned po registraci odešle na e-mail uživatele přístupové údaje. Uživatelevi aktivuje předplatné v momentě, kdy obdrží na svůj účet platbu pod variabilním symbolem žádosti o registraci. Od té doby tak umožňuje uživatelovi přistupovat na placené stránky webu Agape Brno provozovatele v níže uvedeném rozsahu.

2.3. Uživatel si je vědom případných právních důsledků, způsobených jeho vystupováním na webových stránkách www.agapebrno.cz, zejména pak vyzněním některých diskusních příspěvků ve smyslu porušení zákonů České republiky. V případě těchto příspěvků si provozovatel vyhrazuje právo zpřístupnit je i s přihlašovacími údaji orgánům činným v trestném řízení České republiky.

2.4. Uživatelé mohou využívat diskusních prostředků v samostatném diskusním fóru, v nichž však není dovoleno používat vulgarismy a urážet jiné uživatele, či autory článků, případně jiné osoby. Uživatelovi, který bude toto porušovat, si provozovatel vyhrazuje na základě vlastního rozhodnutí tuto možnost znemožnit.

2.5. Vzhledem k tomu, že noví uživatelé mohou přistupovat k registraci pouze pod jménem (jehož správnost nelze ověřit) a e-mailem, nevztahují se na ně zákonné podmínky ochrany osobních údajů. Žádné další údaje, jako např. bankovní spojení, či adresy nejsou provozovatelem shromažďovány s výjimkou poštovních adres, které uživatelé poskytli sami dobrovolně za účelem možnosti nákupu v elektronickém obchodě.

2.6. Poskytnutím své e-mailové adresy registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu budou příležitostně zasílány informace o novinkách a nabídkách. Kdykoliv v budoucnu se lze písemným zažádáním z tohoto programu odhlásit.


3. Reklamace

3.1. V případě jakékoliv reklamace je registrovaný uživatel povinen obrátit se přímo na provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@agapebrno.cz

3.2. V případě, že dojde z důvodů přímo zapříčiněných stranou poskytovatele k ukončení provozu magazínu Agape, mají uživatelé nárok na vrácení předplacených plateb uhrazených nad rámec data ukončení provozu. Toto navrácení je poskytovatel povinen provést do 60 dnů od ukončení provozu stránek, resp. od zveřejnění zprávy o ukončení provozu magazínu Agape. Uživatel se zavazuje uvést na e-mailovou výzvu poskytovatele údaje nutné k provedení transakce, aby bylo možno provést navrácení úměrné zbývající části platby předplatného. Poskytovatel neprovede navrácení platby předplatného v případě, že nebude mít tyto údaje k dispozici.
3.3. V případě tzv. doživotního předoplatného se předplatitel vzdává svého nároku na vrácení předplacených plateb uhrazených nad rámec data ukončení provozu. Jestliže Magazín Agape skončí vinou provozovatele brzy po termínu zaplacení doživitního předplatného, lze provést vyrovnání dohodou.


4. Ostatní ujednání

4.1. Registrovaný uživatel nesmí umožnit, ať již přímo či nepřímo, přístup k předplatnému těm osobám, které jej jinak nemohou využívat (tj. nemají vlastní předplatné). Vyjímky platí pouze u nejbližších rodinných příslušníků, kteří žijí v jedné společné domácnosti (viz dále). Porušením tohoto ustanovení vzniká důvod pro okamžité ukončení registrace uživatele (zablokování přístupového hesla) se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

4.2. V případě dalšího aktivního rodinného člena je možná jedna další aktivace zdarma, aby i on mohl využívat služeb diskuzního fóra pod svojí přezdívkou.
 

4.3. Registrovaný uživatel není dále oprávněn stahovat, kopírovat, či jinak pořizovat duplikáty jeho produktů pro jinou než výhradně svou potřebu. Porušením tohoto ustanovení, zejména pak nedovolenou elektronickou či jinou publikací materiálů podléhajících předplatnému, je dán důvod pro okamžité ukončení registrace uživatele (zablokování přístupového hesla) se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

4.4. Provozovatel může kdykoliv a jednorázově ukončit ukončit registraci uživatele v případě, že se tento bude veřejně nevhodně nebo urážlivě vyjadřovat vůči provozovateli, stejně jako vůči ostatním uživatelům, a to bez další finanční kompenzace.

4.5. Jednorázové ukončení smluvního vztahu ze strany uživatele je možné buď uplynutím data předplatného magazínu nebo dohodou s provozovatelem, ale bez možnosti vrácení poměrné částky předplatného.

4.6. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v závislosti na jeho potřebě jednostranně doplňovat či jinak měnit s tím, že již registrovaný uživatel by se měl při každém novém vstupu na stránky klubu seznámit s aktuálním zněním Podmínek. Při závažnější úpravě Podmínek seznámí provozovatel všechny uživatele s aktualizací.

4.7. Provozovatel magazínu Agape nenese odpovědnost za obsah zveřejňovaných textů či diskusních příspěvků, které nemusí vždy odpovídat stanovisku Agape Brno. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené publikací informací a materiálu v magazínu Agape.

4.8 Smluvní vztahy i právní důsledky provozování magazínu Agape Brno spadají do právního rámce řádu České republiky.


Dne 3. 2. 2013
Antonín Červený, provozovatel klubu Agape Brno
 
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.