Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Archiv magazínu Agape - ročník 2016

Josef Staněk - Kdo je „Syn boží“ a proč je jeho existence pro lidstvo nutná?

28.12.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 1x - 28.12.2016 18:51:51

     Skoro všechna náboženství a některé filozofie mluví o vtělených bozích, neboli „synech božích“. Jak vůbec naši předkové a zakladatelé civilizací a filozofických soustav přišli na tuto myšlenku? Divím se, proč to nerozebírají naši „dialektici“, kteří nevěřící na nic, než atomy. Vždyť už jen taková myšlenka je musí rozzuřovat. Vžijte se do myšlenkového stavu ateisty už jen při vyslovení pojmů jako „vtělený bůh (Krišna), „syn boží“ (Ježíš Kristus) apod. Jak si takový člověk vůbec vysvětluje to, že „atomy v mozku jiných lidí“ vůbec na takový princip přišly?

Jiří Sedláček - Oslava vánočních svátků

25.12.2016 | Diskuse: 4x - 07.01.2017 12:57:05

    Oslava vánočních svátků je tradiční oslavou přítomnosti a působení božského principu na planetě Zemi. Jaký význam má tato skutečnost působení božského principu pro každého z nás? Vnímáme skutečnou podstatu vánočních svátků, anebo pouze respektujeme tradici a dodržujeme předchozími generacemi přijaté zvyky? Pokusme se na chvíli zastavit a poznávejme, jaké principy a mechanismy stojí v pozadí události narození dítěte Ježíše. S tímto poznáním přijde i poznání významu této události pro život každého z nás.

Josef Staněk - První otázka člověka: Kdo nebo co je Bůh?

23.12.2016 | Diskuse: 4x - 26.12.2016 15:00:19

Josef Staněk - Podaří se transformací odstranit krizi EU a západní civilizace?

15.12.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 14x - 17.12.2016 9:31:16

     Ještě jsem nenarazil na člověka, který by nesouhlasil s tím, že EU a celá západní civilizace je v krizi. Pouze někteří naslouchající namítli, že v posledním století je západní společnost v krizi stále. Pouze se ji pokusila řešit válkou nebo komunizmem. Válka by za tímto účelem už zřejmě dávno byla pod nějakou záminkou vyvolána, kdyby potencionální válčící strany nebyly vyzbrojeny nukleárními zbraněmi. Musí tedy v mysli každého myslícího člověka vyvstat otázka, proč krize vznikla, proč není vládnoucími elitami ventilována, natož aby byla řešena.

Josef Staněk - Autorita hlavy státu je znakem vůle k řízení státu

26.11.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 1x - 27.11.2016 7:00:53

Původní přepracovaný článek je určený pouze k diskuzi zde na tomto fóru. V tomto celém, nezkráceném znění ho nebudu nikde jinde uveřejňovat. J. Staněk

Josef Staněk - Autorita hlavy státu je znakem vůle k řízení státu

22.11.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 31x - 14.12.2016 21:41:35

      Každá organizace, od rodiny přes podniky po stát musí mít jasně definovanou a viditelnou hlavu, aby i „uspořádanost“ v ní měla „hlavu a patu“. Neboli řádný stát musí mít v čele osobu jasně odpovídající za výsledek správy státu a národa. „Kolektivně vedené“ organizace vždy v dějinách zanikají. Klasikové předkládali dějinný příklad tohoto pravidla na faktu, že Římská říše přes svou nepochybnou vyšší vyspělost ve srovnání s okolím, byla v době řízení kolektivním senátem jasně před zhroucením. Zachránil ji načas nejprve diktátor Sulla, pak Caesar nastolením císařství. Hitler tento princip řízení státu pochopil a definoval jej jako „fuhrerprincip“. Právě důsledné uplatnění tohoto principu v řízení rozloženého Německa z něj udělalo během 10 let hospodářsky kvetoucí zemi. (Bohužel ne duchovně.)

Miloš Pánek - Střípky každodenní duchovnosti

15.11.2016 | Diskuse: 5x - 17.11.2016 14:41:38

Úvod
Co říci ke každodenní duchovní cestě? Je to potůček, který mírně, trpělivě a vytrvale žbluňká a unáší vodu z hor až do moře. Je to obdiv a úžas vůči nesmírnosti hvězdného nebe bez mráčku. A podobných přirovnání lze najít spousty. Ale zpátky k próze…
Nejsem tak domýšlivý, abych si myslel, že můžu někoho vést nebo mu radit na jeho duchovní cestě. Ale možná i v těchto drobných střípcích si někdo něco najde, co jej potěší nebo posílí. V nejlepším možném případě bude inspirací, aby popsal „svojí“ každodenní „drobnou duchovnost“ a podělil se s ní s ostatními.
Asi bude na začátek dobré říci, že moje osobní cesta celkem dobře odpovídá podobenství o marnotratném synu. A můžu dodat, že i když je pomyslné dno skvělý odrazový můstek pro vzestup, pořád a denně nacházím další a další „bohatství“, kterého se musím vzdávat, abych se mohl vrátit polepšen k Otci. A teď již ke slíbeným „drobnostem“.

Josef Staněk - Duchovní zákony, vyjádřené formou legendy o svatém Grálu

06.11.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 5x - 12.11.2016 9:40:57

Přepracovaný článek.

Josef Staněk - Duchovní zákony vyjádřené formou legendy o svatém Grálu

25.10.2016 | Diskuse: 7x - 01.11.2016 16:01:54

Nástin článku k diskuzi.

Jiří Sedláček - Duchovní vývoj člověka v rámci celku

13.10.2016 | Diskuse: 6x - 16.10.2016 20:27:21

      Každý z nás touží po harmonickém životě v rámci celku. Hledáme cestu k úspěchu v osobním životě, v rodině, v zaměstnání. Objevuje se mnoho názorových směrů a mnoho různých myšlenkových proudů, které "hledají a objevují" konečné východisko. I přes všechny tyto snahy počet šťastných a zdravých lidí nepřibývá, spíše naopak. Stále více lidí trpí různými duševními nebo fyzickými zátěžemi. Člověk se ptá: Proč? Chceme-li se dobrat k příčině současného stavu lidstva a dospět k přirozenému pořádku a blahobytu, měli bychom nejprve poznat člověka jako celek, tzn. z pohledu proudění energií v jeho duchu, duši i těle. Stav společnosti se v každém případě odvíjí od stavu jednotlivce. Hledejme tedy nejprve - v zájmu svém vlastním, v zájmu svých blízkých, své rodiny i společnosti - cestu k přirozenému pořádku v rovině svého ducha, své duše i těla.

Josef Staněk - Čtvrtý z deseti kroků k obnovení evropského civilizačního centra

05.09.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse:

Upravený předchozí článek.

Josef Staněk - Čtvrtý z deseti kroků k obnovení evropského civilizačního centra

21.08.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 24x - 04.09.2016 9:18:33

     Předchozí tři fundamenty evropské civilizace, odvozené z Mojžíšova Desatera, jsou rady Podstaty světa, které mají napomoci řadovému člověku najít správný postoj k Bohu. Další rady Desatera mají napomoci lidem najít v Řádu stvoření zasazené vztahy k sobě navzájem. Čtvrtá biblická boží rada člověku mu v hrubých rysech doporučuje:
       Cti otce svého a matku svou, aby se ti dobře vedlo na zemi!

Josef Staněk - Třetí z deseti kroků ke vzkříšení evropského civilizačního centra

10.08.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 1x - 14.08.2016 15:19:09

Upravená a konečná verze předchozího článku.

Josef Staněk - Třetí z deseti kroků ke vzkříšení evropského civilizačního centra

24.07.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 23x - 03.08.2016 19:39:14

       Tvůrce „Velkého třesku“, který jediný zná smysl jeho stvoření, dává osvíceným lidem, (v tomto případě Mojžíšovi) rady z lásky. Takové, ke kterým svým rozumem sami nemohou dojít! Je to ono známé Desatero přikázání, na kterých byla vystavěna civilizace v Evropě. „Přikázáními“ to ovšem nazvali až duchovní a světští vládcové s ohledem na stav části podřízených. Ti totiž nic jiného než příkazy ke způsobu chování (pro svou menší chápavost) nejsou schopni akceptovat. Jen jejich dodržováním lze vybudovat vyšší než kmenovou civilizaci. Což prokázal vzestup na nich stojících Evropy ve srovnání s ostatními světadíly.

Josef Staněk - Druhý z 10 kroků ke vzkříšená civilizačního centra Evropa

21.07.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse:

Doplněné znění předchozího článku

Josef Staněk - Druhý z 10 kroků ke vzkříšená civilizačního centra Evropa

13.07.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 14x - 25.07.2016 19:39:55

Jeho obsah odvozen od prohloubeného pochopení a žití druhého „Mojžíšova přikázání“:
Neučiníš sobě obrazu Boha svého a nevezmeš Jeho jméno nadarmo!

Josef Staněk - První z 10 kroků ke vzkříšená civilizačního centra Evropa

10.07.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 8x - 12.07.2016 20:47:29

        V poslední době jsme slyšeli mnoho o vnitřně více zřícím českém králi a císaři Karlu IV. To nejdůležitější z jeho způsobu vládnutí, tvořící podstatu Karlem připravované „ústavy Evropy“ Majestas Carolina, většině ale uniklo. Je v něm naznačen způsob, jakým má být vykonávána vláda ve spravovaném celku. Karel IV se jej ve svém způsobu vládnutí v tichosti držel a právě tento způsob výkonu vlády je podstatou toho, že je uznávání dodnes. Ba ještě víc. Právě jeho osnovný princip je i dnes vzorem pro řešení v rozhárané ateistické Evropě. Klid a všestranný rozvoj v EU nastane ihned, jakmile jej nové duchovnější vedení soustátí konečně objeví a začne jej uvádět při řízení v praxi. Císař Karel IV veden svou intuicí správně prohlédl, že vždy při výkonu vlády jakékoliv správní jednotky musí její vládce při rozhodování postavit na první místo objektivní zákony stvoření (Vůli boží), na druhé místo prospěch spravované jednotky a až teprve ve třetí řadě může uplatnit svou osobní představu moc držící člověk, a to včetně králů!

Josef Staněk - Úpadek Evropy a možnosti obnovení její světové role

04.07.2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 7x - 14.07.2016 15:37:17

      Po referendu ve Velké Británii zachvátila hrůza z podobných výsledků referend vedení Evropské unie a všechny národní pseudoelity. Neboť referenda o setrvání v EU mají vlastně povahu soudů národů o dosavadním fungování Evropské unie. Odmítnutím způsobu řízení EU britskými občany vyšla najevo sice cítěná, ale vší mediální silou tutlaná přebujelost bruselské správy soustátí. Racionálně myslícím se stalo zřejmé, že současná forma řízení společenství je bez zásadní změny neudržitelná. Jednotlivé občanské proudy v členských zemích se pouze liší v názorech, jakým směrem opravu řízení provést. Co je vlastně nutné reformovat. Navíc převažuje názor, že ti, kteří dosavadní směrování a způsob řízení společenství vytvořili, nemají schopnosti jej proměnit k lepšímu. Evropské národy žádají nové lidi do čela EU a nové ideje a metody řízení na její „vývěsný štít“. Jinak je perspektivě  kontinentu viděn nástup všeobecné mezitřídní a mezinárodní disonance se zákonitým následujícím chaosem.

Josef Staněk - Je vyzařování včelstev léčivé?

24.04.2016 | Diskuse: 7x - 01.05.2016 20:36:14

     Už ve starých včelařských časopisech jsou otiskovány dopisy včelařů, kteří v nich líčí, jak coby těžce nemocní a vyřazení z práce se pohybem uzdravili. Často i z tuberkulózy. Mého dědu včely uzdravily z revmatizmu. Když se jako 30letý po 5 létech v první světové válce vrátil z fronty, byl zasažený revmatizmem v celém těle. A představte si existenční situaci „revmatického“ sedláka! Obešel proto kde jakého doktora, ale žádný mu nepomohl. Až jakýsi „šaman“ mu řekl: „Pořiďte si včely a pracujte v nich bez rukavic do té doby, než dostanete 5 žihadel do každé ruky, Teprve pak si rukavice vemte!“ Děda to tak udělal a do konce života o revmatizmu nevěděl. Protože choval velmi bodavý druh včel, nikdo s ním nechtěl do včel chodit. Tak jsem jako studující veteriny musel nastoupit já a tím se ze mne stal včelař.

Josef Staněk - „Životabudiče“, které se osvědčily

17.04.2016 | Diskuse: 18x - 22.04.2016 20:32:26

     Není moudrým cílem člověka dožít se maximálního počtu let za každou cenu. K čemu je jedinci život, skrze nějž člověk pouze „vleče“ neduživé a bolavé tělo. Cílem zdravovědy by podle mne mělo být hlavně úsilí o udržení dobré kondice těla do vysokého věku. Aby i relativně starý člověk mohl sdílet komunitu a přírodu s pocitem, že je ještě pro ně užitečný. A i skrze tuto užitečnost využít dobíhání života pro svůj duchovní vzestup. K tomuto cíli nevede až tak léčení vynořujících se nemocí, ale cílené předcházení jejich vzniku. Tato prevence musí být založeno v prvé řadě na „zdraví ducha“ (životní filozofie), v druhé řadě na celkové správné životosprávě. Ta se ovšem skládá z řady složek, od dostatku pohybu až po zdravou výživu.

Josef Staněk - Je štěstí muška jenom zlatá?

02.04.2016 | Diskuse: 13x - 07.04.2016 21:43:25

Všichni mluví často o štěstí a touží po něm. Jenže k pochopení toho, jak dospět ke stavu duše, který se nazývá štěstí, bychom měli nejprve poznat, co takové rozpoložení nitra člověka vlastně vyvolává.

Jiří Sedláček - Paneurytmium

21.03.2016 | Diskuse: 6x - 28.03.2016 17:36:53

Vážení a milí přátelé, bulharský duchovní myslitel a učitel pan Petr Konstantin Danov upozorňoval při rozhovorech s přáteli na zvláštní význam cvičení Paneurytmia. (Váže se k období od 22.března do 22. září.) Toto cvičení je inspirováno pohybem vývojově starších duchovních bytostí, které Danov živě vnímal. Jeho přesné provádění má člověka uvést do souladu s energiemi slunce a s energiemi země, a tak přispět k harmonickému vývoji a pohybu jeho ducha, duše i těla zde na planetě Zemi. Napadlo mě, že by Vám mohlo být dobrou inspirací a jsem rád, že na něj mohu nyní touto cestou upozornit.

Josef Staněk - Způsob příchodu vyšší civilizace na zemi

26.02.2016 | Diskuse: 11x - 28.02.2016 14:46:48

        Kvalita civilizace je určována tím, jakým způsobem se v jejích správních celcích konstituuje její mocenská „pyramida“. Neboli jak poznání o reálné situaci světa a člověka zajistí při správě společnosti, aby největší mocí byli v komunitách vybaveni ti nejetičtější jednotlivci. Tedy ti národní vůdci, kteří jsou vůči Stvořiteli, národu i občanovi nejodpovědnější. Ne jako v současnosti, kdy mocí jsou vybaveni jedinci a organizace s absencí zábran a skrupulí ve svém společenském chování

Josef Staněk - Rozhovor

12.02.2016 | Diskuse: 3x - 22.02.2016 11:00:17

Nedávno požádali ze Slovenska (Redakcia CEZ OKNO) j. Staňka o rozhovor. Zde je jeho doslovné znění.

www.cez-okno.net
 

Antonín Červený - Stručně o akupunktuře

10.02.2016 | Diskuse: 7x - 15.02.2016 18:11:50

Nedávno jsem psal "na zakázku" článek o akupunktuře, tak jsem si říkal, že by to mohlo také někoho zajímat. Je to naprosto stručný "výcuc" pro laiky o tom, co se dá od akupunktury očekávat.

Josef Staněk - Otázky kolem osobnosti Karla IV uctivě obcházené

04.02.2016 | Diskuse: 15x - 12.04.2017 21:24:43

Konečné znění článku.

Josef Staněk - Otázky kolem osobnosti Karla IV uctivě obcházené

28.01.2016 | Diskuse: 13x - 02.02.2016 7:36:57

       Čím to asi je, že císař Karel IV je ještě po 7 stoletích v myslích Čechů nepochybně „největším Čechem“? Myslím tím v myslích Čechů s činným duchem, nikoliv česky mluvící konzumenty, kteří „po hlubokém zamyšlení“ za největšího Čecha považují Járu Cimermana. Co asi bylo příčinou toho, že to, co Karel IV kdysi založil, se výrazně osvědčilo a je dodnes národu užitečné a oporou? Bez nadsázky lze říci, že na co Otec vlasti kdysi „sáhl“, dodnes otevírá srdce Čechů. 

Jiří Sedláček - Informační pole lidského ducha

25.01.2016 | Diskuse: 5x - 28.01.2016 17:10:00

    Každý z nás má svobodnou vůli. Každý z nás rozhoduje o tom, co přijme a co nepřijme do svého života - jakou duchovní kvalitou se bude zabývat, jakou myšlenku přijme a jakou myšlenku nepřijme do svého života. Na základě rozhodnutí ze svobodné vůle se formuje naše duchovní tělo (objevují se charakteristické pohnutky), na základě rozhodnutí ze svobodné vůle se formuje naše duševní tělo (objevují se charakteristické myšlenky). Tak se průběžně utváří a formuje naše energetické pole. Můžeme jej nazývat informačním polem lidského ducha.

Josef Staněk - Přichází nová civilizace - dokončení

09.01.2016 | Diskuse: 12x - 17.01.2016 16:24:48

Způsob proměny civilizace vědou neočekávaný

Josef Staněk - Přichází nová civilizace - 3. část

05.01.2016 | Diskuse: 15x - 08.01.2016 17:11:29

Význam vstupu kosmického principu Krista na planetu zemi v těle Ježíše

© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.