Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Archiv magazínu Agape - ročník 2005

Vánoce, oslava příchodu božského dítěte

02.12.2005 | Diskuse:

Přibližně před 13,6 miliardami let se z bodu menšího než elektron vynořil ve Velkém třesku námi spatřitelný vesmír. Pro ateisty z ničeho nic a beze smyslu, pro člověka duchovního z vůle a konání Nepředstavitelného a proto, aby se stal půdou pro rozvoj lidských duchů směrem k Nepředstavitelnému. Aby takový rozvoj směřující k sobě samým lidem usnadnil, z lásky k nim, stvořil Velký Hybatel ze své podstaty vzor v mužské a ženské podobě, mužský a ženský Princip z božského. Židovští, perští a řečtí proroci jej nazvali synem (a pannou) božím, Kristem, vysvoboditelem lidského ducha ze zajetí hmoty, ze zajetí ducha hmoty Ahrimana.

Ptačí chřipka očima ezoterika

01.12.2005 | Diskuse:

Karel Marx pěkně doložil existenci božích mlýnů výrokem: Každý (špatný) systém si sám vychová své hrobaře. Tím nechtěně vyjevil své vnitřní přesvědčení, že svět má vlastně svůj oku a rozumu skrytý Rád, jenž toleruje pouze správné jednání. Na jakékoliv nesprávné jednání člověka a společnosti reagují adresně geniálně skryté mechanizmy, které jej sankcionují. ...Dost špatné sousto pro současné ateistické vykladače světa jako chaosu a nahodilosti bez konečné spravedlnosti... Marx ovšem logiku božích mlýnů nedotáhl do konce, jinak by totiž nutně došel k závěru, že nikdy neexistují mlýny bez mlynáře!

Jsou dušičky pouze památka zesnulých?

02.11.2005 | Diskuse:

Člověk se odlišuje od zvířete tím, že vnímá existenci časové osy, tj. minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Tak při pohybu duchem zpět nutně dospěje ke svým rodičům a prarodičům, při pohybu vpřed tuší své potomky.

Tachyony řádí

01.11.2005 | Diskuse:

V zářijovém čísle jsme vám oznámili důvody, proč nebudeme pokračovat v článcích, které doporučují a vychvalují tachyonizované předměty. Slíbili jsme však, že se k této tématice vrátíme. Činíme tak dnes slovy pana Josefa Staňka, autora knih s duchovní tématikou.

Terorismus porazí až příští civilizace

02.10.2005 | Diskuse:

Škoda, že současní vládnoucí činitelé euroatlantické civilizace nejsou sedláky. Ti totiž z praxe vědí, že plevel je odstraněn až tehdy, když jsou odstraněny kořeny. Seberazantnější odstranění projevených následků je úspěšné jen krátkodobě. A současný islámský terorizmus je jedním z plevelů.

O čem vypovídají VyVolení a Velký bratr

01.10.2005 | Diskuse:

Obě komerční televize, vedeny pohnutkou sledovanosti neboli penězi z reklam, uvedly na večerní obrazovky podobné pořady z typu zábavy "reality show" VyVolení a Velký bratr. Jejich hlavním skrytým trumfem, který má z nudy přežívání skupiny mladých lidí ve vile učinit atrakci pro diváky, je jev tzv. ponorkové nemoci. Přihlášení mladí a peněz chtiví exhibicionisti ještě neví, že oddělením od svého zázemí se stanou natalik stresovanými, že je tato zátěž zbaví obvyklých masek, se kterými vystupují před svým okolím.

Technopárty - z pohledu proudění duševních energií

02.09.2005 | Diskuse:

Letošní technopárty CzechTek vyvolala v důsledku absence vážných témat, která političtí a mediální koryfejové obcházejí, vzplanutí mediálních exhibicionizmů. Vládní strana si naplánovaným použitím policejních těžkooděnců k rozehnání mítinku obecně nemilovaných přívrženců technohudby hodlala přidělat volební body. Chtěla demonstrativně předvést schopnost bránit zájmy řadových občanů, neboť obdobná setkání v minulých letech probíhala v atmosféře porušování klidu, poškozování majetku majitelů pozemků a za devastace přírody. K zásahu použila styl boje minulého režimu s "deklasovanými živly", což byli všichni, kteří neholdovali marxismu-leninismu. Ráznost měla občanům ukázat akcechopnost vlády sociálních demokratů, jejíž nedostatek jinde je jim často vyčítán.

Deset největších Čechů (3) - Doba pěti Janů

01.09.2005 | Diskuse:

Za první trojicí se na dalších místech v anketě o "největšího Čecha" umístili tři v podstatě náboženští činitelé (v ateistickém Česku)! Biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komenský (4), boží bojovník Jan Zižka z Trocnova (5) a "kacířský" spouštěč dvousetletého duchovního zápasu Mistr Jan Hus (7). Ač role každého z nich byla v období boje za duchovní směrování českého národa zdánlivě jiná, osobnost každého z nich je příznačná duchovním kontextem v dějinách; v chronologickém pořadí symbolizuje i proměnu, kterou středověké úsilí o duchovní obnovu u nás prošlo.

Deset největších Čechů (2) - T. G. Masaryk a Václav Havel

01.08.2005 | Diskuse:

Soutěž O deset nejlepších Čechů zaujala snad každého Čecha, který se alespoň trochu cítí vlastencem a je hrdý na naše velikány. V červencovém čísle jsme uvedli 1. díl cyklu, který slovy spisovatele Josefa Staňka odhaluje velké české osobnosti z esoterického, duchovního hlediska. Pohled je to nanejvýš zajímavý a hluboce poučný. Po Karlu IV. se dnes blíže seznámíme s osobností T. G. Masaryka a Václava Havla.

Ezoterický význam příchodu Konstantina a Metoděje

03.07.2005 | Diskuse:

Po Sámovi postupně vládli jeho potomci (i když oficiální výklad našich dějin tvrdí něco jiného) a po Mojmírovi II. nastoupil roku 846 na velkomoravský knížecí stolec organizačně i duchovně nadaný Rastislav. Centrum jeho říše tvořilo jihomoravské jádro kolem Veligradu (poblíž dnešního Starého města u Uherského Hradiště), kterému byla podřízena malá místní knížectví v Polabí, Pováží (Nitransko) a v Panonii.

Tajemné vyzařování včelstev

02.07.2005 | Diskuse:

Když jsem se v roce 1986 seznámil s později proslulým brněnským léčitelem Karlem Kožíškem, nejvíce jej na mně zaujalo, že jsem velkým včelařem. Ihned mne požádal, zda bych mu nepomohl se zavedením chovu včel na jeho chatě v Bystrci. Chtěl jsem mu to rozmlouvat, že tam moc medu nesklidí a že včely v chatové kolonii ještě někoho bodnou atd. Ale nedal si říci. O med prý mu vůbec nejde, ale o zdraví. On sám se prý přesvědčil, že včely něco vyzařují, co na něj dobře působí a co navíc nějak přechází do vody v blízkosti včelstva, dále do medu a vosku. A hned mi automatickou kresbou zachytil, jak obyčejná voda působí na jeho tělo a jaký je její účinek po umístění do blízkosti včelstva. Blízkost včelstva on sám prý zachytí na několik desítek metrů a trubci a včely jej registrují na několik set metrů. Ihned se mi vybavilo, jak mi bylo vždy záhadou, že migrující trubci na několik kilometrů najdou cizí ůl k odpočinku.

Deset největších Čechů očima esoterika

01.07.2005 | Diskuse:

Hledání největších příslušníků národa vymyslel v Anglii nepochybně člověk z médií, který si rád hraje. Vzal tuto kompetenci Bohu, který jediný může zohlednit všechny výchozí podmínky každé osobnosti, okolnosti dané dobou a všechny nezvolené alternativy konání každého člověka a jejich důsledky. Proto tyto mediální "soutěže" nabyly charakter výpovědi nikoliv o osobnostech, pro které jejich fandové hlasovali podle o nich rozšířeného zevního obrazu (často mýtu), ale o hlasujících samotných.

Svatodušní svátky v ateistickém česku

02.06.2005 | Diskuse:

Trochu provokativní název je nutné relativizovat. Výzkumy veřejného minění zjišťovaný ateismus v českých zemích je nutné chápat jako výraz špatně položené otázky. Jestliže je položeno rovnítko mezi náboženskostí, tj. snahou sloužit Bohu rituály, a duchovností, tj. schopností vyciťovat dimenzi věčnosti, pak by Česko skutečně mohlo být považováno za ateistický střed světa. Jenže tyto pojmy se nekryjí.

Proč feministky ničí rodinu

01.06.2005 | Diskuse:

Nastupující nový věk bude charakteristický také tím, že éra patriarchátu bude vystřídána érou žité rovnosti pohlaví. Jen ta umožňuje přístup k energii, kterou uvolňuje sexualita ve spojení s duchovností člověka. Středověk hledal tento zdroj energie pod jinotajným názvem "svatý grál". Podle stejnojmenné legendy proroctví objevení této energie Parsifalem (a Gawainem) bude znamenat konec úpadku náboženství a správy lidstva a tím obnovení zlatého věku (viz blíže kniha autora Svatý grál a energie života).

Paměti Miloše Zemana očima jasnovidce

01.05.2005 | Diskuse:

Kniha Miloše Zemana "Jak jsem se mýlil v politice" je prostoupena dvěma základními vůdčími motivy, které byly, kromě snahy dát o sobě vědět, hlavními pohnutkami k jejímu napsání: přesvědčit sebe sama o správnosti odejít z vrcholné politiky a pomstít se "dle názoru autora" nevděčným nástupcům.

Magická léčba zelenou bioplazmou

01.04.2005 | Diskuse:

Dubnem definitivně končí zima a vše živé vstupuje do zeleného období roku. Moderní člověk se vynořuje ze svých izotermických zimních úkrytů ve stavu všeobecné jarní únavy, permanentních viróz a "nachlazení", pohybového ztuhnutí a s oživenými chronickými nemocemi všeho typu, charakteristickými pro civilizovaného člověka nad padesát let. Člověku "vědeckého způsobu myšlení" je vysvětleno, že souhrn těchto potíží je způsoben zimním nedostatkem vitamínů, a tak prodej multivitaminových preparátů všech zázračných kombinací prudce roste. Počet unavených a permanentně "nachlazených" však neklesá. Nabízím tedy pohled na pozorovaný jev z jiného zorného úhlu.

Jarní mystérium zmrtvýchvstání

01.03.2005 | Diskuse:

Od té doby, co se na planetě Zemi objevilo zvláštní stvoření - člověk, přišlo i poznání konečnosti živých těl a také poznání, že s existencí spojení lidského vědomí (ducha) a hmotného těla je vždy spojeno tělesné utrpení. Odnepaměti se lidé také zamýšleli, jak se tohoto utrpení v životě zbavit. Dospěli nakonec vždy k závěru, který exaktně vyjádřil indický mudrc Buddha: "Život v těle je neodvratně strastný! Jediná možnost, jak se strastnosti zbavit, je dojít do stavu existence vědomí bez hmotného těla."

Jarní magická očista

02.02.2005 | Diskuse:

Kdyby člověk žil v teplotním ráji, byla by jeho optimální výživou nízkokalorická vegetariánská strava. Když naši předkové přišli do této části Evropy, tehdy ještě chladnější, plné vlhkých pralesů, museli svou stravu přizpůsobit místnímu klimatu. Aby tělo mohlo odolávat chladu a promočeným šatům a botám, potřebovalo mohutný příkon kalorií ve formě tučných mas. Ideálem našich předků se stalo tučné maso vepřové a prohřívající medovina.

Vrátil se král Ječmínek v podobě T. G. Masaryka?

01.02.2005 | Diskuse:

Je pořekadlem prozíravých, že v pohádkách a mýtech je více pravdy, než v novinách a oficiálních spisech. Nahlédněme tedy do jedné "staré moravské pověsti" o králi Ječmínkovi.

Karma českého státu

01.01.2005 | Diskuse:

Pojem karma, převzatý z východních filosofií, nelze do češtiny přesně přeložit a používá se místo něj několik přibližujících se pojmů. Nejbližší český jednoslovný pojem je úděl. Duši člověka jej ukládá Stvořitel. Obsah údělu je samočinně odvozen ze souhrnu odchylek činů duše dotyčného od Rádu stvoření v minulých životech (přiblížení se pojetí židovskému dědičnému hříchu). Úděl může být také uložen duši jako forma pomoci lidstvu (princip Krista či avatara) nebo jako nutný učební proces duše ke svému zdokonalení na cestě do věčnosti. V pozitivním pojetí je karma, učební individuální plán pro duši, projevem zájmu Stvořitele o to, aby všechny duše nakonec nalezly cestu do věčnosti (blíží se pojetí křesťanského nesení kříže). Karma je jak individuální - jak pro každého jednotlivce, tak hromadná - pro skupinu osob nějak sblížených (rod, rodina, národ). Karma národů je téma k zamyšlení pro všechny, kteří přemýšlejí o společenských dějích a pohybech.

© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.