Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Archiv magazínu Agape - ročník 2013

Josef Staněk - Už sám vznik „rómské otázky“ je příznakem desintegrace států EU!

28.12.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 18x - 17.01.2014 9:49:11

     Smyslem existence státu je regulace přirozeného rozvrstvení komunity lidských bytostí tak, aby docházelo k vzestupnému vývoji všech. Nahromadění a spolužití lidských bytostí různé úrovně neboli civilizace vytváří spojením mentálních energií jednotlivců vyšší biologickou jednotku, podobně jak je tomu u společenského hmyzu. U lidí navíc nejen biologickou, ale i duchovní jednotku. Protože lidé jsou na rozdíl od zvířat i duchovní podstaty. Dokonce ne zvířecí duše a její reflexy, ale duch a zákony jeho dimenze má být řídící silou lidské komunity. Lidé jsou prostě, ať chtějí nebo nechtějí, skrze svůj duchovní rozměr zasazeni i transcendentně, nadrozumově, nadhmotně. 

Jiří Sedláček - Duch člověka v rovině času a prostoru

17.12.2013 | Diskuse: 7x - 20.12.2013 7:15:50

Člověk je bytost s duchovní podstatou. Svou podstatou náleží úrovni duchovní harmonie a rovnováhy. Pohyb ducha v rovině duchovní harmonie a rovnováhy znamená pohyb duchovní bytosti skrze duchovní lásku, duchovní moudrost i duchovní aktivitu, znamená duchovní účast v Intenci zákona Rezonance duchovního s Božským. K této skutečnosti se váže biblický obraz 'Stvoření člověka'. Ukazuje na prvotní předpoklad ducha ( Adam a Eva v Ráji ), na stav, kdy duch nese nenarušitelný život ( věčnost ) a na následek opuštění nejvyšší vůle, tímto následkem je pád ducha do roviny hmotného stvoření.

Josef Staněk - České století - pokračování zabíjením soudruha

15.12.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 1x - 16.12.2013 17:58:24

       Nafilmování této části české historie, procesů v padesátých létech, je pro poučení populace v Česku velmi poučné. Zbytečně, tak jak v dílu s „únorovým vítězstvím“, dělá autor seriálu z vedoucích komunistů větší primitivy a nedovzdělance, než byli. Asi zakázka financiérů. Naštěstí pro výchovu národa názorně na chodu božích mlýnů předvedl dva zákony duchovní dimenze.

Josef Staněk - „Šamani“ a ultraortodoxní křesťané

06.12.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 35x - 18.12.2013 8:54:02

    Když jsem se před 4 desítkami let dostal poprvé k pozorování alternativních způsobů léčby nemocí člověka včetně léčení „tělesným magnetizmem“, mentální energií, automatickou kresbou, reiki a metod východní medicíny, k mému překvapení jsem se dostal pod tlak hned dvou protichůdných názorových proudů. Materialisté byli silně nervózní z toho, že se prokáže, že nehmotné vlivy jsou reálnou možností léčby. Ihned proto bez ověřování „věděli“, že při používání „magnetizace“, mentální energie, léčivých obrazů a reiki jde o podvod nebo léčbu jen placebem. A že všichni tito „klamy se zabývající individua“ se ze svého nevědeckého konání zblázní. Materialistům jsem se moc nedivil, šlo jim o vše. Každý průkaz faktické existence jakýchkoliv jevů materialisticky nevysvětlitelného uzdravování je zbavoval jejich materialistické víry.

Josef Staněk: České století - Všechnu moc lidu Stalinovi

30.11.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 18x - 04.03.2014 22:02:55

Předběžné znění článku.

Josef Staněk - České století – pokračování atentátem

25.11.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 7x - 11.12.2013 16:52:07

Josef Staněk - „České století“ je bohužel historicko-vědní i umělecké klišé

23.11.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 29.10.2014 6:38:09

    S velkým očekáváním jsem nejen já očekával uvedení hraného seriálu o novodobých dějinách Československa. V království českém jsme již zvyklí na to, že se dějiny obyvatel  české kotliny každých 20 let vykládají zcela jinak. Tak jsem byl po totalitním tentokrát zvědav na „demokratický“ výklad. Sama myšlenka přístupu ke zpracování klíčových okamžiků dějin formou TV seriálu je velmi slibná. Umělecké zpracování dějinných faktů, navíc s odstupem a znalostí vyústění, také v atmosféře relativní svobody tvorby, poskytuje  možnost vynést na světlo dosud neprohlédnuté nebo záměrně neviděné aspekty a stránky novodobých českých dějin včetně genese vzniku totalit u nás. Umělecké zpracování a dopracování historických dějů dává autorům „licenci“ na doplnění v dějinách vždy se vyskytujících nenalezitelných faktů, která dávají známému ten správný svit Pravdy. Vždyť vždy jsou rozhodující ústně sdělené pokyny v zákulisí dějinných událostí. Zpětně je lze  doplnit intuicí z nepřímých indicií a z následného vyznění, které by scholastičtí historici jako „neprokazatelné“ za Pravdu nepřijali.

Ivana Kováříková - Duchovní energie působící při současném vývoji lidstva - IX. část - závěr

22.11.2013 | Diskuse: 2x - 24.11.2013 18:15:28

Jiří Sedláček - Cesta k duchovní svobodě člověka

12.11.2013 | Diskuse: 11x - 17.11.2013 12:45:27

Člověk je bytost s duchovní podstatou. Svou podstatou náleží prostoru Ducha, prostoru, v němž působí určitý vnitřní Řád. Ve hmotném stvoření vnímá duch člověka tento Řád jako souhrn určitých duchovních zákonů. Skrze upřednostnění těchto zákonů má člověk znovu nabýt svou duchovní svobodu ( tj. vstup do Království nebeského ). V prostoru hmotného stvoření, kde je duch dočasně ukotven v hmotném těle, jde o udržení schopnosti vnímání tohoto vyššího Řádu. Dle míry rezonance a souznění ducha člověka se zákony prostoru Ducha, se utváří stav v úrovni, která umožňuje jeho duchovního prožívání a jeho vlastní působení v rovině hmotného stvoření, tj. stav v úrovni duše. 

Josef Staněk - Volby skončily, společenský marasmus pokračuje

01.11.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 19x - 06.11.2013 7:19:19

    Není divu, politická krize posledních deseti let je jen zevní manifestací krize celé západní civilizace. Liberálně-tržní uspořádání je jak v oblasti mezilidských vztahů, tak v oblasti zdrojů planety „u konce s dechem“. Už i „optimistům“ došlo, že pokračující směr zběsilého honu za zvyšováním spotřeby přírodních zdrojů a nárůst majetkové nerovnováhy směruje lidstvo do katastrofy.

Jiří Sedláček - Duch a duše člověka

28.10.2013 | Diskuse: 6x - 01.11.2013 9:59:13

   V historickém období Starého zákona předává Mojžíš  lidstvu desatero. V historickém období Nového zákona říká Ježíš Nazeretský; těm, kteří mu naslouchají, "Jste božími dětmi". Co znamenají tyto dvě skutečnosti? Jsme v posloupnosti dějů, které jsou dány lidskému duchu v prostoru hmotného stvoření. V počátku svého vývoje dostává lidstvo nejprve vizi, která jej má uvést do vyšší fáze duchovního vývoje. Skrze dodržování zákona vyšších duchovních hodnot má člověk dospět k duchovní harmonii a rovnováze, tj. do stavu, kdy je schopen vnímat rovinu Ducha a rovinu Božského světa.

Viera Rybková - Obrázky z Tatier

27.10.2013 | Diskuse: 7x - 28.10.2013 22:36:18

Jiří Sedláček - Politická situace na ramenech vah

21.10.2013 | Diskuse: 9x - 23.10.2013 10:12:46

Podstata situace
Do prostoru stvoření jsou vloženy duchovní zákony, které má každý člověk jako duchovní bytost dodržovat. Vystihuje Desatero božich přikázání. Všech deset se odvíjí od prvního: Cti Pána Boha svého jediného! Duch člověka je určitým 'centrálním bodem duše', jeho nastavení rozhoduje o stavu duše. Je v moci ducha, tj. ve svobodné vůli každého člověka, upřednostnit rozhodnutí, které stojí na základě jeho svědomí. Je v moci každého člověka být v každém životním okamžiku v hlubokém ohledu na toto první přikázání. Tam, kde je takový ohled na duchovní zákony, kterým člověk podléhá, tam je životní směr v souladu se Záměrem Tvůrce, tam je životní štěstí i přirozená hierarchie v rovině společenského uspořádání a prosperita. 

Pohled na ducha, duši a tělo člověka ve světle učení Bruna Gröninga - 2. část

14.10.2013 | Diskuse: 4x - 20.10.2013 21:50:03

J. Staněk - Výsledek voleb jako test inteligence a intuice českého národa

12.10.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 22x - 19.10.2013 20:19:03

Pohled na ducha, duši a tělo člověka ve světle učení Bruna Gröninga

30.09.2013 | Diskuse: 8x - 27.10.2013 6:58:24

J. Staněk - Pivní flašky z Atlantídy

22.09.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 2x - 09.10.2013 9:11:10

Definitivní podoba článku.

I. Kováříková - Duchovní energie působící při současném vývoji lidstva – VIII. část

10.09.2013 | Diskuse: 29x - 09.11.2013 14:27:45

Úvodem této části bych chtěla zmínit jednu osobní skutečnost. Dlouho jsem zvažovala, zda se mám vůbec pustit do popisování konkrétních obrazů, které s přicházejícím dění vnímám. Váhala jsem i přes rady přátel, ať tak učiním, protože si velmi dobře uvědomuji závažnost svých tvrzení. Důvodů proč jsem se tak nakonec rozhodla je několikero, zásadní je ale ten, že mnohé z toho, co mi běží před vnitřním zrakem, odpovídá skutečnostem popsaným v knihách Agape, článcích zveřejněných na tomto webu, i obsahu konkrétních jednotlivých přednášek. Ochotný čtenář si tedy velmi snadno může sám učinit závěr, zda má slova mohou určitým způsobem popisovat budoucí realitu, vyjevující se jako důsledek působení zákonů daných Řádem stvoření.

J. Staněk - Pivní flašky z Atlantidy

07.09.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 35x - 26.05.2014 10:26:52

     Za svůj život jsem četl kolem 387 „zaručeně pravých“ popisů života a zániku supervyspělé Atlantidy, asi 23 téhož z Lemúrie a několik ze zaniklé Hyperboreje u severního pólu. Samozřejmě každý jiný. Není divné, že mě napadla myšlenka, který z nich je pravý a zda vůbec nějaká mimořádně vyspělá Atlantida na zemi byla. Toto pochybování netrvalo déle, snad do první cesty do lesa za houbami. Tam se mi rozsvítilo! Vždyť místo hub nacházím stále nějaké pohozené skleněné lahve a za každou vesnicí se nachází nějaká odpadky zavezená strž nebo zmola! A kde jsou obdobná odpadkoviště od cestovatelů z Atlantidy za stavu vykopávek, za kterého archeologové vykopali kdejakého trilobita? Vždyť odpadky všeho druhu po nás tu budou poházeny ještě za sto tisíc let, protože většina z nich takřka nepropadá rozpadu!

J. Staněk - Nepředvídatelná minulost člověka, národů, lidstva

28.08.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 5x - 02.09.2013 21:29:20

Konečné znění předchozího článku. J. Staněk

Josef Staněk - Nepředvídatelná minulost člověka, národů, lidstva

23.08.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 29x - 05.10.2013 23:28:19

Předkládám nástin nového článku. J. Staněk

J. Staněk - Kdo zabíjí mužství v Česku

02.08.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 36x - 04.03.2014 20:01:38

Jak se stalo pravidlem, posílám stejný článek, ale opět upravený a pozměněný. J. Staněk

I. Kováříková - Duchovní energie působící při současném vývoji lidstva – VII. část

01.08.2013 | Diskuse: 19x - 06.08.2013 21:14:46

V posledních kapitolách povídání o duchovních energiích, které ovlivňují naše současné životy, bych se chtěla věnovat nadcházejícímu období transformace. Toto slovo nezní příliš libozvučně a do určité míry ani nevystihuje přesnou podstatu následujícího dění. Poukazuje totiž pouze na ten fakt, že lidstvo musí projít určitou změnou, musí se tzv. přetransformovat, neříká už ale, jakým způsobem má tento děj proběhnout, a především se nezmiňuje, proč se tak má začít dít. Z tohoto důvodu se domnívám, že i tento pojem bude v blízké době zneužit a do svých projevů jej převezmou mnozí, kteří si změny představují jen jako určitou reorganizaci našich životů víceméně na hrubohmotné úrovni. Výstižnějším vyjádřením pro tento jev, kterým začínáme procházet, by mohlo být „přijetí Světla Kristova a rozzáření ducha člověka ve všech jeho úrovních“. Pokud totiž nebude už samotné pochopení tohoto procesu spojeno se jménem Božím, bude každá snaha tímto projít odsouzena už v počátku k nezdaru.

J. Staněk - Kdo zabíjí mužství v Česku

10.07.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 65x - 26.07.2013 21:17:48

      Již Budha ve stavu rozšířeného vědomí prohlédl, že život lidského ducha v hmotném těle je neodvratně spojen s utrpením. Naznal, že „život je vždy strastný“. Evropské křesťanství používáním symbolu kříže tento reálný stav věcí dále rozšířilo o jeho duchovní rozměr. Odhalilo, že skutečný „Otec člověka“ odměňuje trpící, když tito utrpení života akceptují a neupadají do negativizmu a odmítání života jako takového. Dokonce, jestliže lidští duchové v těle přijmou bolest a utrpení ve službě vyšší věci, jako  Spravedlnosti, Lásky, záchrany jiných, akceptuje ji Bůh jako pravou bohoslužbu Životu, jako bohoslužbu Nového zákona na místě nepotřebných obětí, jako projev lásky k životu a tím k jeho Dárci.

I. Kováříková - Duchovní energie působící při současném vývoji lidstva – VI. část

26.06.2013 | Diskuse: 100x - 18.11.2013 20:30:49

V této části bych ráda dokončila svoje povídání vztahující se k biblickému Zjevení s tím, jak vnímám já jeho důležitost pro současného člověka. V řadě věcí se již budu shodovat s myšlenkami uveřejněnými v knize „Češi na prahu III. tisíciletí“, a to i v následujících připravovaných textech.

I. Kováříková - Duchovní energie působící při současném vývoji lidstva – V. část

25.06.2013 | Diskuse: 16x - 26.06.2013 17:51:48

Úvodem této části bych chtěla zmínit jednu skutečnost. Každý z těchto článků před uveřejněním posílám ke zhodnocení několika mým přátelům, o kterých vím, že mají schopnost vyciťovat rovnováhu a hodnotu daného textu. Oproti předchozím došlo v případě tohoto k určité rozdílnosti v jejich názorech. Ne snad ve smyslu kladné či záporné odpovědi, ale víceméně v podstatě rozlišného vnímání daných skutečností. Zvažovala jsem tedy, zda vůbec text k uveřejnění poslat, ale nakonec jsem se rozhodla, že ano. Sama za sebe musím říci, že není mým cílem, snažit se převést dokonalost do textu. Ostatně jak píše doktor Staněk v jednom ze svých článků (Letnice – 2OO7), mluvené i psané slovo je stále ještě projevem hledání pravé podstaty věcí, ale přivádí-li ostatní k přemýšlení, pak velmi zásadním. S tímto vědomím si také dovoluji tento text předložit, protože ač sám může nedokonalost obsahovat, téma, které otevírá, považuji za důležité a stále více aktuální.

Ivana Kováříková - Duchovní energie působící při současném vývoji lidstva – IV.část

10.06.2013 | Diskuse: 10x - 22.06.2013 13:09:53

J. Staněk - O smyslu českých dějin v době civilizačního zvratu

10.06.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 35x - 26.07.2013 4:51:04

Konečná verze předchozího článku. J. Staněk

J. Staněk - O smyslu českých dějin v době civilizačního zvratu

07.06.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 42x - 12.07.2013 18:45:43

Předběžné znění článku, který, jako vždy, ještě na základě Vašich připomínek a nápadů následně přepracuji.

J. Staněk - Stav současné české politiky je odrazem stavu duše národa

27.05.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 3x - 18.06.2013 16:41:28

Jako vždy, předkládám ještě jednou předchozí článek, tentokrát však v jeho konečné podobě. J. Staněk

J. Staněk - Stav současné české politiky je odrazem stavu duše národa

20.05.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 11x - 31.05.2013 13:56:22

      Kde kdo včetně novinářů je znechucen stavem a úrovní politického života. Máme tolik novinářů a politologů, ale ještě jsem neviděl stať nebo článek, který by se zabýval nalézáním a rozborem základní příčiny úpadku této situace. Všichni stále mluví jen o nedostatku ekonomického růstu jako příčině špatného stavu společnosti. Je to však skutečně klíčová příčina nespokojenosti národa? Anebo publikující analytici a společenští vědci pro svou materialistickou indoktrinaci nejsou schopni jiné analýzy, než té, která by nebyla o penězích? Pokusím se proto o nematerialistický pohled na stav naší společnosti sám, jako společensko-vědní laik.

J. Staněk - Magický pražský hrad a Miloš Zeman

21.04.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 131x - 25.08.2013 20:16:08

Jako vždy, po Vaší diskuzi, posílám upravené a konečně znění posledního článku. J. Staněk

J. Staněk - Magický pražský hrad a Miloš Zeman

12.04.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 75x - 09.09.2013 2:23:18

    Byl jsem vysokoškolsky „vzdělán“ odborníky s typem myšlení Sisyfos. Moje překvapení po nástupu do praxe v roce 1963 spočívalo v tom, že jsem začal zjišťovat, že celá realita ne zcela běží podle „vědeckého světového názoru“. Odchylky se vyjevovaly jak při stanovování diagnóz a prognóz nemocí zvířat, tak v chování lidí. Navíc jsem se oženil a záhy dostal do sporů se švagrem, nadšeným katolíkem a biblistou. A argumentačně prohrával. To moje mužská ješitnost nesnáší a rozhodl jsem se jej argumentačně porazit na jeho vlastním poli. Sedl jsem na židli a třikrát přečetl celou bibli. Ne z pilnosti nebo zbožnosti, ale proto, že po prvních čteních jsem z ní byl, jak říkal major Těrazky, „vola ako zmätený“. Mám v povaze, že čím víc něčemu nerozumím, tím jsem zaťatější v úsilí do věci vniknout. Později jsem se dověděl, že Buddha tomuto přístupu k životu říkal opravdovost. A tehdy se to stalo.

J. Staněk - Podstatou lidského života je „plavba“ hmotným stvořením

03.04.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 8x - 05.04.2013 9:38:02

    Přičemž hmotné tělo je loďkou, která umožňuje vstup do kmitočtového rozmezí reality, kterému jsme se navykli říkat hmotnost. V něm je lidský duch po dobu života na zemi  „přikován“ a odpoutat se („vymístit“) do jiných vibračních dimenzí může jen za určitých okolností. „Normální“ lidé třeba za stavů rozvolnění připoutání těla a duše při klinické smrti, v jasnovidném vytržení, při zdrogování a při znalostech mysterijních praktik.

J. Brzobohatá - Automatická kresba Tvorby s analýzou - AKT

19.03.2013 | Diskuse: 9x - 27.01.2015 18:19:06

    Od začátku naší činnosti se na nás obracejí lidé s žádostí o analýzu jejich "tvorby". Za tvorbu lze považovat obrazy, kresby, básně, články a jakékoliv jiné výtvory, u kterých by chtěli znát jejich hodnotu z hlediska jiného pohledu než je ten, který dokáže člověk vnímat svými smysly, tj. jaká odezva na dílo přichází v podobě symbolů Ak z duchovní a astrální dimenze.
 

J. Staněk - Rozdíl mezi korunovací a inaugurací

17.03.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 7x - 20.03.2013 22:07:10

Dávám pouze k interní diskusi na Agape.

J. Staněk - Exkurze z planety Omega na Gaii pokračuje pozorováním manželství

24.02.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 31x - 31.03.2013 10:08:23

Vážení přátelé, na základě velmi podnětné diskuze jsem původní článek přepracoval do konečné podoby. I tak ale uvítám novou diskuzi. Za tu předchozí všem děkuji.

J. Staněk - Exkurze z planety Omega na Gaii pokračuje pozorováním manželství.

18.02.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 71x - 14.08.2014 19:19:31

     Pro lepší srozumitelnost předkládám nové a přepracované znění článku. Původní článek jsme smazali. J. Staněk

Rozhovor - Duchovní energie působící při současném vývoji lidstva - Ivana Kováříková, Ludmila Kamencová

10.02.2013 | Diskuse: 18x - 13.02.2013 23:41:56

V úvodu tohoto článku musím vzpomenout na jeden rozhovor, který jsem vedl před sedmi lety s paní Kováříkovou. Mluvili jsme tehdy o zrychlující se energii, kterou mnozí duchovně vnímaví lidé pociťují, a protože se toto téma stále objevuje v příspěvcích na našich stránkách, domluvili jsme se, že naše tehdejší povídání připomeneme. K našemu rozhodnutí přispěl také dopis paní Lídy Kamencové, z něhož uvádím:
„Když se na stránkách Agape objevily články Ivanky Kováříkové, měla jsem radost, protože jsem si vzpomněla na její zajímavý rozhovor s panem Červeným v Občasníku (říjen 2005). Znovu jsem si ho přečetla a řekla bych, že informace v něm jsou více než aktuální. A protože jsem si i v jejím článku k volbám všimla zmínky o událostech, které se nezadržitelně přibližují, napadlo mne, že ji poprosím, zda by se k tématu ještě vrátila.“
V následujícím rozhovoru se tentokrát bude Ivany ptát místo mne paní Ludmila. V celém textu najdete potom jak původní odpovědi na moje otázky, tak i nově rozšířené úvahy. A. Červený

J. Staněk - Hříchy proti Duchu rozhodly volby!

29.01.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 38x - 27.07.2013 10:07:26

Zasílám nové a na základě připomínek upravené znění předchozího článku. J. Staněk

J. Staněk - Hříchy proti Duchu rozhodly volby!

27.01.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 41x - 30.01.2013 15:32:18

      Prvním hříchem proti Duchu bylo mínění Karla Schwarzenberga, že dnes by byli Edvard Beneš a Češi za vyhnání Sudetských Němců pohnáni před soud v Haagu. To je samozřejmě pravda. Tím hříchem ale je to, že KS nebere v myšlení do úvahy, že nelze oddělit jakýkoliv čin od okolností! V lidové moudrosti: Když dva dělají totéž, není to totéž! Okolnosti totiž dávají stejnému konání jiné vyznění! Největším učitelem nedělitelné spojitosti činu a okolností je Ježíš Kristus. Celým evangeliem se jako červená nit vine odsuzování pokrytectví a farizejství, pro které je charakteristické ostentativní dodržování zákonů. I za situací, kdy znění a formulace zákona je vzhledem k okolnostem v rozporu s jeho Duchem, který jej konstituoval! „Spravedlnost Boha Podstaty světa je Ježíšem nadřazována nad slovní formulaci zákona!!! Proto jsem vlastně „husita“, neboť bych chtěl na prezidentské vlajce původní: Pravda boží vítězí! Tj. ne ledajaká, ale objektivní pravda.

J. Staněk - V Česku už zase „pod jednou či pod obojí“

14.01.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 86x - 29.01.2013 10:06:06

    Podle tradice se národ ve volbách rozdělil na dvě celými dějinami se vinoucí názorové skupiny. První katolická, také panská, chce České království zařadit do vyspělé Evropy i za cenu odpustků (materiálních odvodů) i ztráty duše (vlády síly a peněz). Druhá husitská, plebejská, vidí vady evropských moresů a chce si při ponechání duše vymyslet něco nového, lepšího. Nemá ale na to kvalifikačně (duchovně) a navíc je při jakémkoliv pokusu ihned obklopena nepřátelským okolím. Pokusem se dostává do situace „proti všem“. Svým drzým kacířským postojem poukáže totiž „na bolavý zoubek“ celé civilizace. Obyčejnému člověku se toto dilema vyjeví ve volbě: buď sice okrádací smrádeček, ale teploučko, nebo svěže, ale námaha hledajících řešení.
 

Konstantin Danov - Život v přítomné Lásce

09.01.2013 | Diskuse: 3x - 09.01.2013 20:57:18

... Posadili jsme se na louku u pramene kolem Učitele a on řekl:

    Pouze v přítomnosti Lásky se můžete spojit s Božími myšlenkami, city a skutky a přijmout je! Naplňte se láskou, abyste využili i Lásky Rozumných Bytostí. Tehdy budete vnímaví k jejich Lásce a k Velikému, které ona nosí sebou!

J. Staněk - Lazarev, Řád stvoření a úpadek Evropy

06.01.2013 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 15x - 05.09.2013 8:32:27

      Včera jsem dočetl desátý díl „Diagnostiky karmy“ ruského léčitele S. N. Lazareva. Jako obvykle s jeho pojetím světa a nemocí souhlasím, ale pořád mi tam něco chybí. Již několik let ale nemohu přijít na to, co. Jeho výklad světa a života skrze lásku k Bohu a mezi lidmi navzájem se mi zdá sice pravdivý, ale takový nějaký jednostranný. Zejména v tom, že v jeho typu výkladu světa má člověk hlavně milovat Boha. To sice cítím, že je pravda, ale jak to má pochopit současný smyslový a racionální člověk? Jak může milovat něco, co nemá definováno a co nezná? A jak má přijít na to, jaký je smysl takového „milování“? K čemu by jej tak neuchopitelná bytost jako Bůh Podstata světa měla potřebovat? A ještě nepochopí, že za „nemilování“ je trestán nemocí či neštěstím! S tímto „hlavolamem“ uléhám a pokouším se přijít na to, jak to ateistickou dialektikou vychovanému člověku „vysvětlit“.

© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.