Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Archiv magazínu Agape - ročník 2015

Josef Staněk - Přicházející nová civilizace - 2. část

01.01.2016 | Diskuse: 11x - 05.01.2016 18:55:35

Josef Staněk - Přicházející nová civilizace (1. část)

31.12.2015 | Diskuse: 3x - 01.01.2016 18:25:10

     Už i stoupenci „vědeckého světového názoru“, tj. ti, kteří věří v třirozměrnost reality tuší, že tzv. západní civilizace se posunuje k zhroucení neboli chaosu. Češi tento stav znají z doby odúmrti reálného socializmu, neboť jej charakterizuje objevení se kvalitativní změny: potíže růstu se změní v růst potíží. A vládnoucí skupina se jeví jako zcela neschopná čehokoliv jiného, než řešení problémů typu ze dne na den.

Jiří Sedláček - Současná situace a zákon života na planetě Zemi

11.12.2015 | Diskuse: 7x - 21.12.2015 21:38:43

 
Člověk sám je určitou součástí vývoje života v rovině duchovní, duševní i hmotné. Jako duchovní bytost vkládá příčinu, jako duševní a fyzická bytost prožívá a pociťuje příčinu. Jsme určitou součástí dění ve společnosti. Současná situace ve společnosti je určitou součástí našich životů. Prožíváme mnoho složitých a velice náročných životních situací. Existuje východisko z této situace? Chceme-li dospět k poznání skutečného východiska ze současné situace, musíme jít k podstatě přítomné skutečnosti. Musíme pochopit, že základem jakékoliv přítomné i budoucí situace je vlastní duchovní vklad člověka! Musíme pochopit, že každý z nás je svou podstatou bytostí přímo odpovědnou za každou svou pohnutku, svou myšlenku i slovo! Svět je stvořen jako prostor duchovního a duševního míru, hojnosti a blahobytu. Člověk sám je povinnen ve svém každodenním životě tuto skutečnost vnímat a svou tvořivou činností sdílet! Právě na základě respektu jednoduchých duchovních zákonů a zákonů přírody vnímáme a pociťujeme svět okolo nás jako svět naplněný mírem, a naopak. Jaký je skutečný duchovní vklad člověka dnešní doby? Co nám přinesly a co nám přinášejí naše pohnutky, naše myšlenky? Čím jsme se nechali inspirovat? Čemu ve skutečnosti přitakáme? Příčinu současného stavu lidstva vidím ve vlastní rezignaci člověka na jednoduché duchovní zákony a zákony přírody, ke kterým svou duchovní podstatou, svou duší i svým fyzickým tělem přirozeně náleží! 

Josef Staněk - Klíč k pochopení vánoční legendy o Kristově narození

23.10.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 52x - 27.04.2016 10:18:39

Předkládám upravený předchozí článek. J. Staněk

Josef Staněk - Klíč k pochopení vánoční legendy o Kristově narození

14.10.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 21.10.2015 0:31:53

       Jako předmluvu považuji za užitečné zdůraznit, proč je v lidstvu nutné, (na jakékoliv planetě ve vesmíru, kde žijí lidé,) vtělení části Boha-Podstaty světa. A proč to na Zemi předvídali jako vtělení Boha v lidském těle všichni významní myslitelé a zasvěcenci mystérií. Zoroasterem a indickými a čínskými mystiky počínaje, řeckým Sokratem pokračujíc a židovskými proroky konče. Obvykle uvádím velmi logické Sokratovo zdůvodnění. Tentokrát se mi jeví jako užitečné doplnit jej zdůvodněním na základě učení čínského taoizmu, odvozené od vhledu Lao-tceho. Ten ve svém náhledu na svět líčí lidský život jako „cestu“ nedefinovatelným tao. (Stvořením.) Smyslem poučování lidí více vidoucími duchovními učiteli je podle něj ukázání „správného chování“ (etiky) na této cestě. To se má dít vždy s přihlédnutím k životním okolnostem a umístění zrozence. Jeho a Konfuciovy zásady chování  dodnes učí čínský taoizmus a konfucianizmus.

Josef Staněk - Začne třetí česko-německý duchovní konflikt, nebo Němci prohlédnou?

21.09.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 13x - 24.09.2015 12:42:30

      V knihách „Češi na prahu třetího tisíciletí“ a „Česká otázka 2000“ jsem napsal, že Němci jako národ v důsledku svého středového umístění v Evropě, své pracovitosti a dispozice k subordinaci ( k týmové práci), se mohli stát „samospádem“ těžištěm Evropy. V důsledku toho se pak celá v součinnosti s nimi spolupracující Evropa mohla jasně projevit jako nejvyspělejší stupeň civilizace na planetě. To by ovšem Němci jako národ museli být dostatečně intuitivní, museli by mít vysoké duchovní vedení státu a nesměli by svoji energii a umění orientovat špatným duchovním směrem! K ovládnutí okolních menších národů silou, tj. vojensky. Měli tušit, že si tímto chováním vždy nastaví náladu ostatních evropských národů proti sobě. A tím se zákonitě stalo, že je tyto ve dvou světových válkách metodou „viribus unitis“ (společným úsilím) silou porazili. Němci z toho již dávno měli odvodit, že jakýkoliv silový tlak na okolní národy je „Vyšší silou“ prokleté. Vedení jejich státu už konečně mělo naznat, že základním zákonem úspěchu  Evropy je buď koordinace a spolupráce národů, indukující rozkvět kontinentu, nebo „trčení“ ve stálých „přetahovačkách“ neboli v rozkladu všech!

Josef Staněk - Rehabilitace demokracie jako vlády většiny občanů

24.08.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 25x - 23.10.2015 21:18:59

     Demokracie je v současné úrovni vývoje lidstva nejlepší způsob správy státu, neboť umožňuje nekrvavé předávání moci nástupcům. A navíc má průběžně a pružně reflektovat vyváženou vůli většiny občanů. Tento přístup v kontextu předpokládá, že vůle většiny občanů je odrazem reflexe na zákony Stvořitele světa i člověka. Z této premisy vychází také ono známé rčení, že „vůle lidu je vůlí boží“. Ono to tak sice až příliš často není, ale v takovém příkladě je tato většina následně potrestána negativními dopady při provádění mylné vůle neboli „božími mlýny“. Následky vadné správy státu tedy „poučí“ kohokoliv, i většinu občanů státu, o existenci a neporušitelnosti zákonů obecně duchovních a speciálně mezilidských. Toto poučení je vždy velmi drsné, skrze války a sociální rozvrat.

Josef Staněk - Hledání tváře Boha lidstvem (Podstaty a příčiny světa)

16.08.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 11x - 27.08.2015 22:13:28

       Krok první: Kulty přírodních sil.
     Jakmile na naší planetě z lidoopů vystoupila kvalitativně odlišná bytost, člověk, začal tento od zvířat kvalitativně odlišný tvor ihned pátrat po příčinách a smyslu jevů, které kolem sebe pozoroval. Na rozdíl od současných vyznavačů samovolných vývojových náhod bylo už pračlověku jasné, že za jakýmkoliv pozorovaným jevem lze vždy nalézt sílu, která jím pozorovaný jev vyvolává a řídí.

Jiří Sedláček - Spojení s Matkou Zemí

09.08.2015 | Diskuse: 4x - 12.08.2015 11:36:21

"Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví" (Mt 5,5)
 
Člověk je duchovní bytostí v těle, tedy je svou podstatou přímo odpovědný řádu duchovních zákonů a principů. Tyto zákony se projevují v duchovní, duševní i hmotné úrovni. V každé z těchto úrovní se odehrává pohyb, který můžeme vnímat a prožívat. Pokud jsme ve vztahu k Božskému, probouzí se naše duchovní úroveň, probouzí se naše duševní schopnosti, probouzí se naše fyzické tělo. Harmonie duchovní dimenze je následkem vztahu duchovních bytostí k Božskému. Harmonie stvoření je odrazem řádu duchovní dimenze. Vztah duchovních bytostí k Božskému má mnoho podob, proto existuje mnoho úrovní ve kterých se projevuje pohyb duchovních bytostí směrem k Bohu. V každé z těchto úrovní se odehrává živý vztah k Bohu, který dává charakteristický prožitek a službu. Tuto skutečnost můžeme nazvat pohybem Tvůrčího Ducha. Odrazem této skutečnosti je pohyb a vývoj ve hmotném stvoření, který můžeme nazvat pohybem Ducha Matky Země.

Jiří Sedláček Příčina pádu současného křesťanství

16.07.2015 | Diskuse: 21x - 29.07.2015 9:46:20

Podstatou skutečnosti je člověk a jeho vlastní vnímání života a jeho vlastní chápání smyslu života na planetě Zemi. Od pradávna je zde potřeba lidského ducha nalézat potřebnou rovnováhu a udržet potřebnou rovnováhu svého duchovního cítění a svého duševního projevu ve fyzickém těle. Člověk má ten úkol, dospět v prostředí působení sil různé duchovní a duševní kvality k vlastnímu duchovnímu sebe uvědomění. Duchovní zákony prostředí ve kterém žijeme jsou dané, jsou neměnné. Každý z nás potřebuje tyto zákony vnímat, prožívat a dále tvůrčím způsobem sdílet. Z této přirozené potřeby lidského ducha lze odvodit vznik různých náboženství historie. Poznávejme kým člověk ve skutečnosti je, co je jeho prvotní potřebou. Následně si uvědomíme, nakolik si uchováváme svou provotní přirozenost a nakolik jsme se jí vzdálili. Potom přijde poznání příčiny pádu současné společnosti a spolu s tím i poznání příčiny pádu současného křesťanství.

Miloš Pánek - Abdrushinovo Poselství

16.07.2015 | Diskuse: 13x - 20.11.2015 13:53:00

Rozhodl jsem se napsat tento článek, protože si myslím, že to může být zajímavý podnět k zamyšlení a diskuzi, ze které může vzniknout výrazné upřesnění těchto myšlenek.
Četl jsem „zelenou“ verzi Poselství (mimochodem hodně změněnou a upravenou), taky starší „se zakousnutým hadem do ocasu“ i další přednášky, výklad Otčenáše od Abdrushina. Původní německý originál jsem nečetl, protože němčinu neovládám – tudíž v překladech mohlo dojít k nepřesnostem. Spíše budu tedy psát o takovém mém „celkovém dojmu“.
Je zřejmé, že je to dílo inspirované, tudíž nevzniklo pouze myšlenkovou a racionální spekulací. Stejně tak, podle podrobného popisu energetických dějů je zřejmé, že Abdrushin byl opravdu jasnovidný a dané věci vnímal.

Josef Staněk - Tři principy, pro které jsou Češi stále husity

20.06.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 12x - 03.07.2015 13:04:09

Nístin článku o Husovi.

Josef Staněk - Příčiny duchovního vakua v Česku

09.06.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 12x - 20.09.2015 8:46:07

      Duchovností rozumím schopnost nadčasového vnímání světa člověkem , spojenou se schopností odpoutání myšlení od tělesné stránky bytí. Tímto „přídatným faktorem“ se myšlení člověka odlišuje od myšlení mozku zvířete. Výklady hmotnost přesahujícího rozměru světa se v lidských komunitách zabývají četná náboženství. Ta se pokouší pomoci vyložit jednotlivcům příčinný rozměr světa, který myšlení člověka vnímá na rozdíl od způsobu myšlení a chování zvířete.

Jiří Sedláček - Duch je nad hmotou, duch ovládá tělo

01.06.2015 | Diskuse: 11x - 14.06.2015 8:19:39

Žijeme v době, kdy je vidět mnoho lidského neštěstí a mnoho lidského utrpení, mnoho nenaplnění ve vztazích a mnoho neshod v rodinách. Objevují se různé duševní a fyzické zátěže, a to nejen u starších, ale i u mladých lidí. "Proč člověk tolik trpí?" Odpověď je jednoduchá: Člověk trpí, protože má nedostatek energie. Proč má nedostatek energie? Protože opustil zákon přirozeného pohybu svého ducha, své duše a svého fyzického těla a zákon přirozeného prostředí v němž žije. Existuje jediné východisko, tímto východiskem je návrat k prvotnímu instinktu lidského ducha, reakce na život ve Stvoření, a to jak v duchovní, tak v duševní i fyzické rovině.

Josef Staněk - Příčiny duchovního vakua v Česku

10.05.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 11x - 17.05.2015 21:47:18

     Duchovností rozumím schopnost nadčasového vnímání světa člověkem, spojenou se schopností odpoutání myšlení od tělesné stránky bytí. Tímto „přídatným faktorem“ se myšlení člověka odlišuje od myšlení mozku zvířete. Výklady hmotnost přesahujícího rozměru světa se v lidských komunitách zabývají náboženství. Ta se pokouší pomoci vyložit jednotlivcům neracionální a nadsmyslový rozměr světa, který kolem sebe vidí.

Josef Staněk - Princip Krista a smysl života

23.04.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 11x - 29.04.2015 18:19:57

    Myšlení člověka je normální (přirozené neboli duchovní podstaty) jen tehdy, když jeho první otázkou, která před ním vyvstane, je proč žije, proč existuje? A za ní následuje navazující otázka, proč jsem se jako bytost ocitla právě v těch  konkrétních národních a rodinných okolnostech, ve kterých se po celý život nacházím.

Miloš Pánek - Příspěvek k pochopení modlitby – Otčenáš

13.04.2015 | Diskuse: 11x - 30.04.2015 15:04:52

Předkládám stručný a skromný příspěvek k osobnímu pochopení některých částí modlitby Otčenáš. Myslím si, že každý pohled může jeho pochopení rozšířit a učinit celistvější. Samozřejmě hloubka výkladu může být rozdílná. Tato modlitba má sílu a účinek, když je prováděna uvědoměle, tj. když vědomě víme, o čem tam mluvíme (nebo si vnitřně předříkáme). Nevylučuji však (a mám s tím také osobní zkušenost), že po určité praxi s uvědomováním si významů vět během modlitby, má účinek i prosté vyslovení vět (v mysli), protože jejich obsah je tak hluboký, že míří až za slova (i vysvětlující význam a smysl) a může nás tam „odnést“.
Věřím, že čtenáři tohoto příspěvku znají některé výklady celého Otčenáše, budu psát jen k některým částem.

Jiří Sedláček - Význam kladného chtění v životě člověka

01.04.2015 | Diskuse: 2x - 04.04.2015 15:27:40

Je to vždy jen člověk sám, kdo se rozhoduje pro určitou kvalitu chtění a rozvíjí určitou kvalitu myšlení, a tak utváří svůj vlastní život. Chce-li člověk změnit svůj život k lepšímu, pak je pro něj rozhodujícím poznání o významu kladného chtění. Každý z nás by měl ve svém životě dospět k poznání sebe sama, tzn. pochopit, že kvalita chtění je jeho duchovní podstatou, že kvalita myšlení je jeho duševním stavem, že kvalita jeho činů je v každém případě následkem povahy jeho chtění a jeho myšlení. Poznávejme příčinu a následek, poznávejme v souvislostech, jen tak může přijít změna k lepšímu. Kdo přijme zcela zodpovědně do svého života novou duchovní kvalitu, ten prožije nový rozměr svého života. 

Josef Staněk - Proč jsou muži a ženy judaistického původu v životě úspěšnější?

03.03.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 2x - 04.03.2015 21:20:26

Posílám upravený článek. Staněk J.

Jiří Sedláček - Jak přijímat léčivou sílu

24.02.2015 | Diskuse: 6x - 02.03.2015 20:36:41

       Doposud nebyl objeven univerzální lék, který by pomohl ve všech úrovních duševního i fyzického těla člověka. Současná věda je v zaměření na hmotnou část reality, proto její výsledky budou v takovém případě vždy jen výsledky, které ukazují na hmotnou část reality. Moderní lékařská věda je v zaměření na fyzické tělo člověka, pracuje s moderními přístroji, poznává mnoho reálných souvislostí v rovině fyzického těla člověka, a tak pomáhá utlumit bolest, potlačuje příznaky projevujících se slabostí, apod.. Doposud však nedokázala vysvětlit příčiny vzniku onemocnění a neobjevila lék, který by při svém účinku současně neoslaboval tělo člověka. K tomu dle mého názoru dojde až v době, kdy bude bytost člověka poznávána jako celek, jako bytost s duchovní podstatou, která se projevuje ve svém životě na planetě Zemi skrze duši a své fyzické tělo. Jakmile bude brána v úvahu duchovní podstata lidské bytosti, začnou se objevovat nové poznatky! Dojde k propojení poznání roviny lidského ducha, duše a těla. Bude se šířit komplexní poznání. Vyjde najevo, že i pohnutky z roviny ducha mají svou charakteristickou energii, že člověk sám utváří svůj vlastní život svým způsobem cítění (chtění) a svým způsobem myšlení.

Josef Skřivánek - První přikázání v každodenním životě

20.02.2015 | Diskuse: 8x - 23.02.2015 22:29:30

     Nedávno mne kamarádka poprosila o názor na knihu Kouzlo (autorka Byrne Rhonda). Už předtím mi vyprávěla o tom, jak podle ní praktikuje vděčnost v každém dni. Protože jí to pomáhá a její přístup mi připadal nádherný, snažím se taky vnášet více vděčnosti za vše, co mám, do svého života. A radostně jsem od ní převzal knížku ke „zkouknutí“.

Josef Staněk - Proč muži a ženy judaistického původu jsou v životě úspěšnější?

13.02.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 19x - 07.03.2015 11:03:41

     Chodil jsem do různých stupňů škol se spolužáky, z nichž několik z nich bylo judaistického původu. Když jsem se po 50 létech vyjití z poslední školy porozhlédl, zjistil jsem, že prakticky všichni tito to s ohledem na svůj školní prospěch ve společenském postavením „dotáhli dále“. Také spolužačky judaistického původu se když ne napoprvé, tak napodruhé, „dobře“ vdaly, mají vesměs starší a dobře situované manžely a spořádanější rodiny. Vynořila se tak přede mnou hádanka, co bylo příčinou tohoto vývoje celoživotních událostí? Co je zatím, že přirozeným nadáním průměrní spolužáci se více společensky prosadili, často v mezinárodním měřítku.

Josef Staněk - Rok 1968 v Československu byl zevním projevem ideového pádu komunizmu

09.02.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse:

Po připomínkách přepracovaný článek do definitivního znění. St

Jiří Sedláček - Zákon rezonance duchovního principu s principem Božským

27.01.2015 | Diskuse: 20x - 01.03.2015 6:34:06

        Abychom dospěli k objektivnímu poznání své současné životní situace a k objektivnímu poznání současné situace ve společnosti, je zapotřebí poznat skutečnou příčinu této situace. Poznat skutečnou příčinu jakékoliv životní situace je možné jen na základě objektivního poznání lidské bytosti a smyslu jejího života v rámci celku. Objektivní poznání lidské bytosti a smyslu jejího života na planetě Zemi je spojeno s prvotním instinktem lidského ducha, který člověk dnešní doby již nemá, anebo jej v naprosté většině nevyužívá. Tímto prvotním instinktem je živý vztah k Prapodstatě veškerého života, k Bohu.

Josef Staněk - Projevení vnitřního ideového pádu komunizmu v roce 68 v Československu

25.01.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 4x - 29.01.2015 12:14:58

Josef Staněk - Pět potravin

12.01.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 13x - 20.01.2015 13:41:06

Pět potravin, jejichž konzumaci seniorům doporučuje Oberon.

Josef Staněk - Ohrožuje Rusko Evropskou unii?

04.01.2015 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 38x - 07.03.2015 17:48:56

     Samozřejmě že ano. Svým příkladem v účinnosti řízení mnohonárodnostního státu! Přečteme-li si tisk, musí nás i nepochybně napadnou, proč je napadána Putinova autoritativní, pro Rusko jako velmoc úspěšná politika? Přitom je nutné si k pochopení situace uvědomit, že v Rusku žije asi „sto“ národů, které zastávají nejméně tolik náboženství. Tedy více než v EU. A taková promíchanost všech možných směrů a povah nejen že drží pohromadě, ale po staletí je toto soustátí stálým předním činitelem světové politiky. Navíc si Rusko „drze“ nenechalo a nenechá „radit“ od těch, „kteří podle svého přesvědčení zaručeně vědí“, co je pro ostatní národy a státy nejlepší. 

© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.