Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Josef Staněk - Přicházející nová civilizace (1. část)

         Což o to, v dějinách planety země se z nejrůznějších příčin zhroutilo civilizací a kultur! Jenže tentokrát je to něco jiného. Lidstvo vědeckým a technickým pokrokem postoupilo tak daleko, že zločinci a magoři (obsedlí) u kormidel moci ve státech jsou schopni způsobit zánik lidstva a ekosystému planety. Tento stav vzniknul tím, že v tichosti křesťansko-antická duchovnost (náboženství) vystřídalo náboženství zlatého telete neboli peněz. I si vytvořilo své chrámy, jimiž jsou banky. I své kněze, jimiž jsou tzv. filozofové, politologové, sociologové, psychologové a jiní mocným poplatní nicmochři. Kdo ničemu nerozumí, jde studovat filozofii. Kdo chce nezávazně a za něčí peníze žvanit o politice, stane se politologem. Kdo nerozumí duchovním zákonům, regulujícím komunitu lidí, jde studovat sociologii. Kdo nerozumí sám sobě a neumí definovat svůj smysl života stane se psychologem. A všichni jsou vysokoškolsky „graduovaní“ od přednášejících dosazených lidí, kteří sami nejsou schopni porozumět ani zformulovat smysl bytí světa, jeho všechny rozměry (transcendentno), kromě ekonomických a lid manipulujících zákonů. Proto jsem  v té záplavě „vědeckých statí“ „renomovaných ústavů“ nepřečetl ani jedinou, která by podstatu krize civilizace pojmenovala a ukázala konstruktivní východisko z ní. Proto se o to musím pokusit jako samouk, šaman, „teolog“.
        Podstatou jakékoliv civilizace není totiž forma výkonu vlády, způsob vytváření elit, míra vědeckého a technologického poznání, ale to, co spojuje masu lidí i vládních elit v jeden celek. Neboť jen to umožňuje dělbu práce a tím vytvoření funkční civilizace. Tím pojítkem je soustava a pořadí nehmotných (duchovních) hodnot a idejí. Neboli náboženství. V polovině 19. století došlo totiž k této transcendentní změně. Ideje křesťanství a antiky byly vystřídány faktickým materializmem, ateizmem a náboženstvím peněz. V důsledku toho se rozpadly rodiny, idealistická společenství všeho druhu pro „něco“, školství vedoucí žáky ke konstituování jednotlivce v osobnosti zařazující se do celku. Výkon spravedlnosti proměnil  soudnictví v „nauku o výklad teček a čárek“ v napsaných zákonech. Zájem lidské komunity jako celku se ve výkonu státní správy začal jevit jako výjev naivity. (ODS Macek: kdo jde do politiky kvůli organizování veřejného blaha měl by vyhledat psychiatra.) Atd.
       Co bylo příčinou toho, že křesťanství a antické hodnoty nenápadně (kromě nacizmu a komunizmu) ztratily sílu a tím západní civilizaci přivedly na okraj propasti k nejméně chaosu? Podle mne to, že výklad Ježíšem konstituovaných duchovních zákonů ustrnul na úrovni pochopitelné lidem před 2 tisíci roky. Církve v „boji proti herezi“ nedovolovaly jakýkoliv jiný výklad, evidentně tak hřešíc proti Duchu svatému! Neboť jeho základním poznávacím měřítkem je: co je od lidí, zaniká  se smrtí autora. Co je od Boha, má vibraci věčnosti a přetrvává v myslích dále žijících. Církve po nástupu vědeckého poznání v civilizaci měly tedy samy v sobě nastolit atmosféru hledačství a tolerance v hledání transcendentních pravd neboli hlubšího poznání Ježíšem sděleného. Tím by se staly vnitřně živými hledačstvím duchovních pravd. Ty nepravé by odeznívaly, ty pravé přetrvávaly. Střední školy pak měly dále jako hlavní předmět vyučovat antiku a její velikány jako vzory a fundamenty moderního lidského myšlení. Ne sice přímo v latině, jako to činila klasická gymnázia, ale třeba v jednom v místě nejrozšířenějším světovém jazyku. Tím by o maturantech bylo možné i dnes říci, jako to platilo o absolventech klasických gymnázií, že mají grunt vzdělání, které je činí osobnostmi samostatného myšlení schopnými. Což dnes rozhodně není.
       V důsledku toho dnes stoji lidstvo na rozcestí. Buď v důsledku použití síly a peněz se zvrhne ve změť zvrhlých a krvavých diktatur a tím upadne do chaosu a válek bez konce. Nebo najde a konstituuje vyšší kvalitu náboženství, tím lidství, a vytvoří civilizaci vyšší úrovně. Naváže tak více jednak na přímé vyzařování Živého Boha a Krista, jednak i na ostatní civilizace vesmíru. Ti tu přece dávno jsou, jako bibličtí Elohim, andělé nebo „ufouni“. Pouze je současní konzumní lidé, uvedení do hypnózy hmotnosti jako jediné reality, nevidí! V nehmotným dimenzích se tito pohybují mezi námi, pouze na jiných frekvencích superstrun. Doufám, že nám v tomto přerodu pomohou, protože jej na svých planetách také prodělali. Tím se ateizmus, život bez smyslu bytí, současný cíl mnoha „umřít bohatý“ vyjeví jako druh šílenství. Středem pozornosti člověka a komunity se stane komunikace s Hybatelem tohoto vesmíru a kooperace s ostatními lidmi a duchovními bytostmi. Přesně podle Ježíšova návodu: Milujte Boha z celého srdce, mysli a síly! A bližního svého jako sebe samého! A království boží sestoupí z duchovní dimenze i na zem! (Do hmotnosti.) Neboť předpoklady pro jeho realizaci jsou ve vás! Poznání těchto principů je ten tolik diskutovaný druhý příchod boží síly na zemi, neboli Krista s mocí. 
 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (25 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.