Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Příčiny současné situace ve společnosti a Covid 19

Lidské vědomí
Vědomí každého člověka má přirozenou potřebu přijímat vyšší informace a s nimi spojené energie pro svůj život a vývoj,  děje se tak po linii přirozené intuice, inspirace a integrace nového poznání do života celku. Lidské vědomí je v optimálním vývoji v případě svého nasměrování na Zdroj životní síly. Jedině tak může získávat patřičné uvědomění a skrze něj energie potřebné pro správné fungování svého duševního i fyzického těla. Pokud toto nasměrování chybí, chybí intuice a s ní spojený objektivní vhled do situace,  duševní i fyzické tělo tak nemá dostatek potřebných sil a postupně více a více strádá. V prvním případě je to přirozený proces vývoje, člověk působí, do jisté míry, v začlenění do řádu objektivních hodnot prostředí v němž žije. Ve druhém případě je to ustrnutí lidského vědomí, člověk si tak vytváří vlastní světy představ, iluzí a bludu.

Z tohoto logického úsudku je zřejmé, jaký postoj v současnosti převládá a co z toho pro nás v konečném důsledku vyplývá. Má-li najít současná společnost nový směr,  potřebuje získat komplexní pohled na život a na svět, a to je cesta dlouhého vývoje. Může nám k tomu pomoci i nový pohled na onemocnění Covid 19.

Covid 19 - intuitivní řešení versus pragmatické řešení
Lidská bytost je bytostí harmonie a rovnováhy psychických a biologických sil. Pokud je dlouhodobě narušována rovnováha v psychické rovině,  má to destruktivní vliv na biologickou rovnováhu fyzického těla. Tak se spouštějí různé degenerativni procesy v těle, klesá energie těla, klesá kvalita krve a tím přirozená obranyschopnost organismu. Lidské zdraví je v každém případě záležitostí kvality krve. Tedy i Covid 19 souvisí s kvalitou krve!

Jestliže spatřujeme zřejmý rozdíl v průběhu tohoto onemocnění u dětí a oproti tomu u seniorú a chronicky nemocných a oslabených lidí, měli bychom hledat skutečnou příčinu poklesu vitality člověka dnešní doby, a spolu s tím, měli bychom chápat, co nám dává potřebné zásoby psychických i fyzických sil.

Optimálním přístupem k životu je život v souladu s řádem objektivních hodnot, k nimž jako bytosti ducha, duše a těla náležíme. Měli bychom vzít v úvahu,  že vadné psychické postoje k okolnímu životu znamenají přímo energetický útok nejen na okolní život, ale také útok na přirozenou rovnováhu našeho vlastního fyzického těla! A to zejména na úrovni cévního systému a na buněčné úrovni, v důsledku toho klesá kvalita krve a narůstá, krom jiného, i virová zátěž. Vir je toxickým odpadem buňky, tzn. pokud dochází, v důsledku vadných postojů člověka k životu a ke světu, k destrukci  energií na buněčné úrovni, vzniká nadměrná virová zátěž, které se potřebuje tělo zbavit - tato zátěž se v těle hromadí, a pokud přeroste určitou hranici únosnosti, dojde k zahlcení viry a tím i ke změně chování tzv. koronavirů! A to je Covid 19, krátkodobá ztráta, anebo výpadek schopnosti těla zbavit se nadměrné virové zátěže. Toto onemocnění má tedy stejně jako každé jiné onemocnění svou duchovní příčinu, není tedy ani tak infekční jako je záležitostí poklesu vnitřní harmonie a rovnováhy organismu, resp. vadného postoje člověka k životu okolo nás! Je tedy třeba si především ostatním uvědomit,  že život okolo nás nenarušují pouze emise apod., ale že je tu provázanost psychických a biologických sil v rámci celku, že člověk sám v sobě zpřítomňuje tuto dokonalou symbiózu vesmírných a přírodních sil. Tomuto zákonu harmonie a rovnováhy se lze pouze přizpůsobit. Co z toho vyplývá? Veškeré snahy potlačit epidemii vědeckou cestou nemohou být úspěšné,  jsme to my kdo se musí přizpůsobit daným zákonům,  tzn. je třeba poznávat a ctít řád prostředí v němž žijeme. A to znamená, je třeba vnést do  koncepce výchovy a vzdělávání komplexní pohled na život a na svět, naše děti mají vědět,  že naše realita je víceúrovňová, že psychický rozměr, naše mentální a emoční postoje, ovlivňuje významně náš život, náš osud a také život okolo nás.

Proč je v současné době problém uskutečnit tuto ideu? Lidstvo je rozděleno, člověk dnešní doby již  nemá myšlení harmonie pravé a levé mozkové hemisféry.  Ve společnosti převažuje pragmatický přístup k životu,  a proto jsou v současné vládě lidé s převahou lineárního - pragmatického - myšlení, tito lidé vložili svou důvěru v otázce epidemie odborníkům u kterých převažuje, stejně jako u nich samých, vědecko materialistický pohled na život a na svět. Vložili svou důvěru lidem, kterým chybí komplexní pohled na život a na svět. Je třeba si uvědomovat, že každá skutečnost má svou víceúrovňovou strukturu - není možné, aby poznali a pochopili skutečnou příčinu a předali objektivní řešení ti, kteří nahlížejí pouze na jednu z mnoha daných rovin jedné skutečnosti.

Níže připomenu to, co považuji za klíčové, pro návrat člověka do své vlastní síly,  kde již není život v nemocech a utrpení, ale život v hojnosti psychických i fyzických sil.

Zákon míru a dobra
Máme-li žít harmonický a plnohodnotný život,  je nutné mít na zřeteli zákon míru a dobra. Co to znamená? Zákon míru a dobra vychází z harmonie mužských a ženských sil. Tato harmonie není pouze harmonií v partnerském vztahu,  tedy o schopnosti žít v harmonickém partnerském vztahu a utvářet a rozvíjet harmonický partnerský vztah, ale především o proudění sil mužského a ženského charakteru v rámci celku.  Mužské síly jsou aktivními silami ducha,  oproti tomu jsou ženské síly pasivními silami ducha. Tyto síly jsou zde rovnocennými silami,  jedna bez druhé nemůže existovat.  Stejně tak mi nemůžeme žít harmonický a plnohodnotný život, aniž bychom si tyto síly uvědomovali a brali na zřetel. Pokud jsou tyto síly v přirozené harmonii, objevuje se mír a dobro. Pokud je tato harmonie narušena,  objevuje se slabost a nemoc.

Náš život by měl být o skutečném vztahu člověka k Bohu, který lze prožívat pouze ve svém nitru, a z něj dále přirozeně vyplývá cítění Zákona míru a dobra. Toto poznání má v současné době jen velmi malé procento lidí. Jde tedy především ostatním o pochopení vesmírných zákonů a daných přírodních zákonů. Cesta vývoje lidské společnosti je právě o tomto poznání vyšších zákonů a o přirozené integraci tohoto poznání do života celku. Jde o naplnění Zákona míru a dobra, viz. biblická moudrost: "Blaze tichým a mírným,  oni dostanou zemi". Mír je jednou ze základních kvalit prostředí v němž žijeme,  obsahuje jej vše živé,  tedy i naše fyzická těla.  Kdo poruší zákon míru, ten porušuje své fyzické tělo! Dobro je vůlí k životu, je to snaha poznávat a šířit pozitivní životní hodnoty, skrze myšlení a slovo. Vnitřní mír a dobro jsou jednou ze základních kvalit skrze niž proudí život! Kdo zachovává zákon míru a dobra,  ten přijímá život a zdraví, a ten dále přirozeně šíří a podporuje život a zdraví. 

 


Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,8 (15 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.