Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Co považuji v současnosti za klíčové

            V současnosti hledáme východisko z náročné situace. Objevuje se mnoho zpráv, protože povinností medií je informovat. Vedle toho, objevuje se mnoho hypotéz, protože povinností odborníků je informovat. Avšak málokdo si uvědomuje, co potřebuje člověk především, co je v jakékoliv nouzové situaci pro nás podstatné. V současnosti pracuje většina těchto „odborníků“ proti této přirozené potřebě. V duševní i fyzické rovině tak dochází k oslabování energetických center, která podporují naši vnitřní stabilitu, tedy i naši vnitřní biologickou rovnováhu a s ní spojený imunitní systém! Zamysleme se tedy, co potřebujeme vedle všech možných nouzových opatření především! Níže se pokusím popsat některé poznatky k proudění životních sil v našem systému energií a upozornit na některé duchovní a duševní příčiny, jak si je uvědomuji a jak je vyciťuji já sám.
           Centrálním bodem lidské duše je oblast solar plexu a s ní spojená oblast srdce, zde se setkávají energie našich dvou spodních zemských center s energiemi našich dvou vrchních duchovních center. Zde, v tomto centrálním bodě je oblast našeho podvědomí, zde se formují síly nebe a země tak, aby byla lidská bytost patřičně vyživována silami z roviny Ducha a silami z roviny Matky Země. My sami nemůžeme svou lidskou snahou na tomto procesu bytí nic změnit, zde je vše dáno a funguje optimálně, v každé životní situaci, zcela pro nás a pro naše okolí. To znamená, jakmile se navrátíme zpět k tomuto pořádku, získáváme znovu obnovenou harmonii a rovnováhu duše i těla, a získáme tu nejvyšší možnou odolnost i pro své fyzické tělo. Jak se tedy navrátit zpět k tomuto pořádku?
            Potřebujeme získat objektivní vědění, jedině s objektivním věděním je spojen Onen vše uzdravující životní proud! Mít objektivní vědění neznamená být patřičně poučen lidmi z našeho okolí, ale samostatně vnímat a sdílet to, co je součástí Stvoření v němž žijeme, a to jak v jeho duchovních sférách, tak i v rovině přírodního světa. Abychom mohli toto objektivní vědění přijmout, potřebujeme se nejprve vzdát subjektivního vědění! Objektivní vědění je spojeno s naším podvědomím, subjektivní vědění s naším denním vědomím. Tyto dvě úrovně by měly spolupracovat, kvalita objektivního vědění by měla proudit skrze rovinu našeho denního vědomí. Důležité je tedy rozpoznat, co blokuje proudění životní síly v rovině našeho denního vědomí, tj.v rovině myšlení (tak má být postupně utvářena lidská společnost ve společnost lidí vědoucích, ve společnost lidí, kteří integrují pravou moudrost do života celku a vzájemně spolupracují).
            To znamená, chceme-li znovu obnovit své spojení s energiemi Stvoření a tak vitalizovat svou bytost jako celek, potřebujeme aktivovat rovinu svého podvědomí. Tato aktivizace je v současnosti připravena pro každého kdo chce, stačí si jen uvědomit, že je zde jeden Zdroj životní síly, tj. TO, co naplňuje životní silou celé Stvoření, celou planetu Zemi, tedy i naše těla a přihlásit se k tomuto pořádku! Chtít být v jednotě s tímto pořádkem! V tom okamžiku se zapojují obě naše vrchní duchovní centra (6. a 5. čakra) i obě naše spodní zemská centra (2. a 1. čakra). Tato centra ve svém propojení aktivizují centrální bod naší duše (4. a 3. čakra), tedy rovinu našeho podvědomí, která je napojena na Zdroj životní síly a na Matku Zemi. Pokud toho chceme docílit, je zapotřebí požádat Boha či vývojově starší duchovní bytosti o odpoutání mysli od všeho toho co považujeme z nějakého důvodu za důležité a od všeho toho, co se nám v mysli neustále vrací, jelikož jsme to nedokázali v sobě zpracovat. Je potřeba toto odpoutání upřímně chtít, tedy nemít nejmenší pochybnost o tom, že je to tak správné! Po chvíli se dostaví cítění vnitřního klidu. Pokud budeme pociťovat vnitřní klid a budeme vnímat své vědomí i své tělo jako součást Stvoření, objeví se i cítění životní síly. Můžeme jej vnímat jako pocity blaženosti v srdci, jako určité vlnění okolo těla, anebo i jinak. Tato síla bude naplňovat oblast solar plexu a postupně celé tělo. Pozorujme toto proudění, ono tak bude zesilovat. Tak se dostává všem systémům těla patřičný příkon energie a životních sil, je nastolena harmonie. Je důležité si uvědomovat, že vnitřní harmonie je spojena s dostatkem energie, dostatek energie vytváři nenarušitelnost! Všechny systémy pracují tak jak mají a vytvářejí duši i tělu tu nejvyšší možnou ochranu. V současnosti jsou lidé oslabováni zejména stresem a strachem, potom také různými povahovými tendencemi a sklony, různými druhy lpění i různými extrémy ve stravování.
            Vedle tohoto naladění, anebo spolu s tím, bychom měli chtít žít svůj každodenní život především ostatním skrze uvědomění! Co to znamená? Život každého z nás se nachází přesně v takové úrovni, která náleží kvalitě našeho vlastního uvědomění - s kvalitou uvědomění je spojena energie duše i energie fyzického těla. Jsou velké rozdíly v pojetí života, a proto jsou i velké rozdíly co se týká zásob našich psychických a fyzických sil. Jsou mezi námi lidé, kteří vědí, že existuje stav vědomí a s ním spojená energetická hladina. Tito lidé vědí, že udržet si určitý stav vědomí znamená, udržet si určitou energetickou hladinu a s ní spojené zásoby sil! Udržet si například radost - jako stav vědomí - znamená, podporovat čistotu krve a tím i dobře fungující imunitní systém. Tedy, mějme tu vůli si uvědomovat a mějme tu vůli v sobě uvědomované i prožívat. Vibrace naší duše a míra odolnosti našeho těla tak přímo odpovídá kvalitě prožitku pro který jsme se rozhodli! Pokud tato pozitivní vibrace po určitou dobu přetrvává, pak ovlivňuje výrazně pozitivně nejen naši duši, ale i naše fyzické tělo, přímo léčí! A tak bychom mohli postupovat dále, k dalším a dalším vyšším duchovním postojům. Postupně bude každý sám přiveden svou intuicí k tomu, co potřebuje v sobě aktivizovat.
            Měli bychom si tedy uvědomovat, že tím nejdůležitějším je, v každé životní situaci, aby v našem těle nastal nejprve pořádek! Kdo zvolí tuto cestu, ten podporuje, buduje a staví. A naopak, kdo opomíjí tuto cestu, ten stagnuje a boří to, co již bylo postaveno. Potřebujeme sdílet klid, harmonii a mír a dále vytvářet především ostatním klid, harmonii a mír. Nepotřebujeme sdílet katastrofické scénáře, abychom tak propadali strachu a panice, které nás destabilizují a dezorientují. K tomu se pojí i známé biblické podobenství o deseti pannách: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádoby olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: „Ženich je tady! Jděte mu naproti!“ Tu všechny ty Panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: „Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.“ Ale prozíravé odpověděly: „Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.“ Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: „Pane, pane, otevři nám!“ On však odpověděl: „Amen, amen pravím vám: Neznám vás!“ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ (Mt 25,1-13)
            Jak přijmeme olej do své lampy, tj. Dary Ducha, když si ve svém každodenním životě, napříč všemi možnými, více nebo méně náročnými životními situacemi, neuvědomujeme kvalitu dimenze Ducha a když v sobě neprožíváme kvalitu dimenze Ducha?! Je potřeba v sobě zažehnout pozitivní cítění a udržet si jej v jakékoliv životní situaci, i v té nejtěžší, Ono nás spojuje s vyššími duchovními hodnotami a s přírodou, tedy s tou nejvyšší energií a zdravím.

 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (15 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.