Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Inelia Benz: Já jsem tou obětí!! Očko zotročujícího řetězu

Inelia Benz:
 
Cyklus obět/útočník je dalším článkem zotročujícího řetězu. Je tak pevný, že většina jedinců nemá ani ponětí že jejich život je konstantním cyklem mezi stavem oběti a stavem útočníka.
V roli oběti ovšemže mají něco či někoho komu dávají vinu za to, co se jim stalo. A v roli agresora rovněž mají obvinění někoho či provinění na někom.
 
K tomuto cyklu je přikována energie “zachránce”.
 
Od před narození, do mých středních třiceti, zažila jsem mnoho fyzického, emocionálního a psychologického násilí. Bylo dokonale řízené a trvalé. Účel byl buďto zotročit mě jako útočníka či obět a nebo mě odstranit. Nefungovalo to a ani s jednou rolí jsem se neztotožnila. Byla to jednoduše zkušenost.
Několikrát se stalo, že bolest byla tak nesnesitelná že jsem se rozhodla umřít. Naučila jsem se tak dvěma věcem – především že moje vyšší já mě nenechalo umřít a také že vše co musím učinit je zastavit agresora buďto odstraněním sebe z této situace nebo jeho odstraněním ze svého životního prostoru. Co však v žádném případě nebylo řešením – zapojit se do jejich hry buďto se svým pocitem ukřivděné oběti- což by umožnilo další útoky agresora či stát se sám útočníkem.
V cyklu oběť / útočník je zakódováno vyhledávání a zapojování ostatních do role oběti či agresora ať už vědomě či nevědomě. Avšak je to pouze takovéto. Hra. Bez úsudku.
 
Jakmile vstupujeme do nového existenčního měřítka je velmi důležité rozpoznat, že jsme vůdčí silou naší zkušenosti na planetě i mimo ni. Že my rozhodujeme o tom s čím souhlasíme a s čím nesouhlasíme. A stejně tak “oběti” a “útočníci”.
 
Mnozí co čtou tyto řádky si pomyslí: “A co nevinné děti které byly znásilněny a zabity? Přece si to nevybraly!” Takovýto výklad zahrnuje mnoho specifických pohledů:
 
Jeden z nich je, že nepovažujeme dítě za dokonalé boží stvoření, za nesmírnou jedinečnost, která se rozhodla přijít na Zem získat zkušenost s pachateli zabíjení a znásilňování. Považujeme se za nadřazené takovéto jedinečné koncepci dítěte.
 
Další pohled je, že přiřazením energie “oběti” tomuto dítěti (živému či mrtvému) posilujeme klec “obětní čepičky” v existenci tohoto jedince, ztěžující mu opuštění cyklu. Totéž se týká pachatelů. Jakmile myslíme na někoho jako na obět či jako na agresora, snižujeme tímto jejich vibraci. Zotročující řetězec je složen z “nízkých vibrací”.
 
Ještě další pohled – ano, na určité hladině jsme si všichni vybrali vstoupit v zapomenutí své neohraničenosti a dokonalosti. A také jsme všichni souhlasili s příchodem na planetu, která měla zavedenou velmi silně strukturu obětí a agresorů. Stačí se podívat na historické přehledy v televizi a vidíme, jak obvyklá a v čase zakotvená tato struktura na planetě je. Toto zesiluje náš motiv souhlasu s “prožitím zkušenosti” s takovouto situací ať už v roli účastníka či “pozorovatele”.
 
Znamená to snad, že vidíme-li lidi plně zapojené do cyklu obět/aggressor tak nemáme nic dělat? Nikoliv. Přišli do naší pozornosti, protože právě chtějí opustit tento cyklus. Jsou připraveni opustit cyklus. Jak oběť - tak útočník jsou vyřízení.
Takže nesouhlasme s tímto specifickým cyklem. Nemá místo v naší nové existenční hladině. Kdokoliv chce v něm pokračovat, musí jít jinam.
Prožijme všechny silné emoce které přijdou vidíme-li jednotlivce v tomto cyklu. Jakmile jsou všechny tyto emoce plně zahrnuty zpět do Jednoty, projevme svůj hlas:
Lidé –oběti či útočníci, jste neomezené boží bytosti, můžete a jste schopni se přemístit do nové posílené existence a uvolnit se z cyklu obětí a útočníků. Pokud nezvolíte opustit tento cyklus, nejste vítáni jej provádět v mé realitě protože já s tím nesouhlasím.
 
Poté opusťe jejich cestu a umožněte světlu a lásce naplnit tyto osobnosti.
 
Pokud je nám snažší říci “jsi boží stvoření” oběti než útočníkovi a mnohem snažší říct “nemáš dovoleno mít zde tuto zkušenost” útočníkovi než oběti, pak potřebujeme zpracovat naši vlastní “soudnost” a přidruženou energii “zachránce” kterou můžeme na planetě mít.
 
Nemůžeme přece mít zachránce pokud nemáme oběti a útočníky :)
 
Další pohled zahrnuje použití cyklu obět/útočník končící mocenskou strukturou pro účely udržení mas v otroctví. Ztěžující běžným lidem uvolnit se z jejich vlastního stavu oběti či agresora.
 
Tato “elita” vytváří konflikty, války, “teroristy”, násilí gestapáckého typu na letištích a jiných místech. Jsou take značně zapojeni do náboru přisluhovačů použitím fyzického týrání aby přinutili jednotlivce k přijetí aktu nejkrajnější agrese, tedy k zabití (buďto sebe sama či jiných životů).
 
Ochranou cyklu oběť/útočník a jeho považováním za “normální” posilují tyto staré struktury životní protředí naplněné dramatem a strachem, což je velmi chutné pro útvary nízkých vibrací.
 
Nuž, pozřeme na tuto elitu jakožto na celek, a nebo, soustředíce se na jednotlivce, prohlašme:
“[Presidente Obamo] jsi neomezené boží stvoření, můžeš a jsi schopen přemístit se do nového posílené životní zkušenosti a odtrhnout se od cyklu oběť/útočník. A pokud se rozhodneš neopustit tento cyklus – nejsi s ním vítán v mém existenčním prostoru, protože já s ním nesouhlasím.“
 
Poté odstoupíme stranou a dovolíme Prapodstatě použití nás pro seslání světla a lásky této skupině či osobě.
 
 Zajímavá otázka – když zde čteš presidentovo jméno – vidíš ho jako oběť či jako agresora? Když je někdo velmi hluboko zacyklován je těžké posoudit kde jedna role končí a ta druhá začíná.
 
Úmluva - naše volba:
Neprocházíme se realitou, souhlasíme s tím jaká je a tak v ní prožíváme své dny.
Jakmile jsme vstoupili do vyšší hladiny existenčního vzoru (we moved paradigms into the next "level"), tento fakt musí být součástí našeho základního vzdělání. V této nové hladině si již není možno nevědomky zahrávat.
Naše úmluva je osobní na jedinečné individuální hladině a také společná na různých úrovních. My a každý z nás patříme různým kolektivům. Jedna je v naší bezprostřední realitě sdílena jinými kteří žijí a nebo jsou blízko nás na fyzické úrovni. Jiná může být například ideologickou dohodou, další národní a ještě další kolektivní živočišnému druhu.
Dokonce na úrovni živočišné třídy můžeme vytvářet části různých kolektivů, těch, které dodaly genetický materiál naší „evoluci“. Nebo ta sdružení v nichž jsme strávili většinu naší vývojové cesty. Mnoho soustředných kruhů (cyklů uvnitř jiných cyklů) které „vytvořily“ naši skutečnost.
To, co prožíváme z našeho osobního pohledu stejně jako pohledu sociálního je to, s čím souhlasíme s ostatními, je to „skutečné“.
Někdo může říct: „No jo, já nesouhlasím s válkou v XYZ tak proč se stále odehrává?“. A to je právě ta výborná otázka, vidíš, právě jsme se vzdálili realitě v níž ti, kteří vědí jak tato hra funguje pracovali velmi tvrdě aby vytvořili tento zvláštní druh hry. Ta, která je založena na strachu. A každý narozený v této zvláštní hře byl nasáknut strachem. A takto někdo prožije válku buďto ve svých vlastních domovech a nebo o ní slyší v televizi.
 
Slepota pronásledující „masy“ týkající se války, vražd, strachu, protrpění života na planetě či jakéhokoliv jiného skálopevně nezbytného přesvědčení, vytváří dohodu o shodě lidského kolektivu.
 
Avšak existuje ještě něco jiného co se děje a co není oznamováno v minulosti zakořeněnými vládnoucími mocipány ze strachu, že je to sprovodí ze světa. A mají pravdu, stane se tak.
 
Probuzení a nesouhlas mas že jsou vedeni tam, kam nechtějí jít. Doposud NIKDY v současnosti dostupné historii lidského druhu nebylo tolik probouzejících se učitelů, jedinců hluboce toužících po pokroku ve své vlastní vývojové linii. NIKDY. Nikdy nebyly tak široce volně dostupné informace každému, kdo chce, během historie lidského druhu. Nikdy nebylo tolik nesouhlasu s protrpěním života na planetě, s nutností „přijmout“ války, hladomory, epidemie či přírodní pohromy. NIKDY nebylo tolik jedinců a skupin, které aktivně zaměřují svou pozornost na přírodní dění, člověkem způsobené pohromy či potenciální katastrofické události a ZASTAVUJÍ JE.
 
Odvěké mocenské síly působí tvrději než kdykoliv předtím, zkoušejí vytvořit pohromy za použití Stroje Hrůzy vytočeného na maximum, avšak toto pro ně již nepracuje. Jednotlivci říkají „NE“ a otevírají svá srdce na oplátku. STRACH nahánějící hnutí - za vytvořením společnosti která se stará jenom o osobní přežití nade vším - již zkolabovala. Stále více a více jedinců se vrhá do první bojové linie aby dali šanci těm, kteří si doposud nemohou pomoci, aby jim dali dostatek času k probuzení. Dostatek času k prohlédnutí že přece jen nejsou oběti, že jsou ve skutečnosti silné věčné bytosti které se mohou chopit vlády nad svou životní zkušenosti na planetě.
Někoho může napadnout, no jo, když ovlivňujeme jiné naší rolí souhlasu či nesouhlasu - nediktujeme snad to, co se jim stane? Odpověď zní „NE“. Chápeš, jsou stejně mocní jako ty. A to bys neuhádl, přesunou se do reality kde tvá volba nezvítězila a jejich ano. A ty se přemístíš tam, kde tvá úmluva vládne. Násobné časové linie. Odpovídající vibrace souzní s odpovídajícími realitami. Nejsou „správné“ či „špatné“ skutečnosti, jsou pouze různé podoby světa. Nakonec to znamená, že se přemístíme do nové životní zkušenosti, takové, která je založena na tanci jehož jsme sami choreografem. Ovšemže nyní, jsou zde ti, kteří zub-nehty bojují o to aby nás zastavili před obsazením role naší skutečné volby. A od učení mas vědomí, že každá osoba, muž, žena a dítě je VELMI SILNÝM JEDINCEM. Jedincem, který pokud nakonec přijme tento fakt, zpracuje veškerý strach kolem sebe i jiných stejně tak silných jedinců, bude schopen se pohnout časem i prostorem ve všech směrech, již nikdy více tvoříce nevědomé či na strachu založené podstaty bytí tvořené na někoho jiného vizi o tom, jaký že to život by měl být.
 
I agree with an empowered collective, where each and every individual has the power to CONSCIOUSLY create his or her reality.  It's a big ability which comes with a huge response-ability.  Are you ready for it?  If that question gave you a twinge of fear, go and process that fear right away :)
 
Má volba je plnomocný kolektiv, v němž kdokoliv a každý jedinec má sílu vědomě vytvářet svou pravou podobu v životní realitě. Je to obrovská schopnost, která přichází současně s obrovskou odpovědností. Jsi na ni připraven? Pokud snad takto položená otázka způsobí závan strachu, běž ihned strach zpracovat :) (viz návod „Jak naložit se strachem“)
 
Vyber osobu, situaci, místo, osobní záležitost či světovou událost se kterou nesouhlasíš. Poté nakresli rudý kruh kolem ní a škrtni ji čarou. Řekni tato slova: „S tímto nesouhlasím“. Poté si představ co bys rád viděl, v tvém souladu, a umísti k tomu veliké zelené zatržítko. Je to převelice jednoduché a rychlé. Tak snadné, že někdo by mohl myslet že to život nezmění. Avšak změní. Zkust to. Zkus to s velkými záležitostmi i s malými. Použij to každý den a pozoruj. Inelia Benz
 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (11 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.