Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Bruno Gröning dětem

Boží síla
 
Už jen velmi málo lidí ví o síle, kterou Bůh neustále a všude vydává, je to životní síla. Bruno věděl, že tato síla dokáže uzdravit všechno to, co bylo dříve nemocné. Každý člověk ji potřebuje k životu. Je třeba ji přijímat podobně jako jídlo a pití. Když to neděláme, schází tělu stále více energie, tělo je oslabené a může být snadno různými vlivy napadeno. Už se vám někdy stalo, že jste se cítily unavené a neklidné, že vás rozčílila a urazila kdejaká maličkost, nebo jste se třásly a namohly se uklidnit? Takové stavy jsou známkou toho, že vaše tělo nemá dostatek životní síly. Chybí-li tato životní síla čím dál víc, stává se, že člověka přemůže bolest, slabost a naše tělo se nedokáže volně pohybovat, jak bychom si přáli. Naše tělo nás přestane poslouchat. Lidé pak říkají: „Jsem nemocný“ a ptají se: „Odkud ta nemoc přichází?“ Bruno Gröningřekl:
 
            „Každá nemoc přichází od zla, je zlo a může být odstraněna jen dobrem“
 
Všechno dobro je obsaženo v Boží síle. Pokud ji člověk dostatečně a pravidelně přijímá, musí všechno zlo z těla ustoupit a nemá již nad člověkem žádnou moc, tam kam vstoupilo a kde panuje světlo, tam není již žádné tmy, Bruno Gröning nám dává vědět:
                   
                                     „Zlo je mocné, ale Bůh je všemocný!“
 
Srovnává nás lidi s baterií a v tom duchu říká:
 
Každou naší činností, vším co děláme, spotřebováváme sílu: každou chybnou myšlenkou kterou se zabýváme, každým chybným slovem které vyřkneme … Baterie se vybíjí. Proto je důležité neustále dočerpávat novou sílu. Čím je ztráta energie větší, o to déle nebo častěji musíme čerpat novou energii, až naše tělo, naše baterie, vykazuje tolik energie, že je zase plné síly, čilé a svěží.
 
Představte si dálkově ovládané autíčko. Čím častěji je necháte jezdit, tím rychleji se jeho baterie vybíjejí, až nakonec autíčko vůbec na vaše řízení nereaguje. Musíte nabít baterie, aby autíčko mohlo znovu jezdit plnou rychlostí, tak jak jej chcete řídit. Velmi podobné je to s vaším tělem: Jestliže chcete běhat, skákat, pracovat, zpívat, číst, psát, počítat, učit se, radovat se atd., nestačí jen jíst, pít a v noci spát. To samotné ještě nenaplní vaši baterii potřebnou silou. Proto Bruno doporučuje naladit se na příjem Boží síly. V průběhu dne když cítíte, že ztrácíte sílu v důsledku rozčílení nebo obzvláštního vypětí, když cítíte, že jste podrážděné a neklidné, můžete kdykoliv přijímat novou sílu, neboť Bůh ji vysílá nepřetržitě ve dne v noci.
 
Bruno Gröning jako zprostředkovatel
 
Už v dětství pozoroval malý Bruno, že po setkání s ním mohla chromá zvířata opět normálně běhat. Příbuzní, známí a přátelé rádi zvali chlapce k sobě, když jim nebylo dobře, neboť cítili, jak jim jeho přítomnost ulevuje a jak mnohé bolesti rychle mizí. Táhlo ho to k nemocným aby jim pomáhal.
    Později pochopil, že se většina lidí tak vzdálila od Boha, že spojení s Ním bylo přerušeno – jako přetržený elektrický kabel. Vlastní silou už ani nemohli toto spojení znovu navázat. Uvědomil si, že je schopen toto spojení s Bohem opět obnovit ( v nich probudit ) a lidé, kterým ho zprostředkoval, pak náhle pocítili Boží sílu a uzdravili se.
    Tak zpozoroval, že se mu od Boha dostalo pro každého pomoc hledajícího síly. Protékala jeho tělem. Sám sebe nazýval Bruno transformátorem. Jeho úkolem bylo, aby předával tolik Boží síly kolik jí jednotliví pomoc hledající mohli přijmout, podle toho, jak silná už byla jejich víra! A v takovém měřítku pak mohli zářit jako žárovky, a to znamená, že se uzdravili a byli šťastní.
                                  „Tak to Bůh určil pro každého člověka“
 
Bruno říkal: „Na této Boží cestě neexistuje nic nevyléčitelného, nejsou tu žádné nemoci, utrpení ani starosti, je tu pouze zdraví, radost, blaho a důvěra.“

 
Jak můžete přijímat Boží sílu?
 
Aby rádio mohlo přijímat vysílání určité stanice, musíme knoflíkem tak dlouho otáčet nebo ho tisknout, dokud není naladěno tak, abychom vysílač, který si přejeme slyšet, slyšeli velmi zřetelně a jasně. Přesně tak je to když chceme přijímat boží sílu. Bůh je vysílač a my se na Něj musíme v myšlenkách naladit, když chceme přijímat Jeho vysílání, Jeho sílu. Přitom je důležité, abychom ruce a nohy nekřížili, aby Boží síla mohla protékat nerušeně celým tělem. Ruce můžeme položit na stehna dlaněmi vzhůru. To jsou vnější předpoklady pro naladění se na příjem Boží síly. To nejdůležitější je ale vnitřní postoj.
 
„Myslete na něco krásného nebo na něco co vám dělá radost nebo se modlete!“
 
Říkal Bruno lidem, kteří k němu přišli a chtěli se uzdravit. Přitom nám může pomoci, když si pustíme dobrou hudbu. Pan Gröning v tomto duchu řekl:
 
„Oddělte se v myšlenkách od zla, které se vplížilo do vašeho těla a které nazýváte nemocí, postavte je stranou a nevěnujte mu žádnou pozornost“.
 
Abychom mohli Boží sílu přijmout, musíme se tedy vnitřně plně osvobodit a oddělit od všeho, co pociťujeme jako těžké a skličující – ať je to nemoc, ať jsou to starosti, např. známky ve škole nebo strach před dětmi, se kterými máme špatné zkušenosti, nebo zlost, závist, smutek atd.
    Bruno srovnává tento děj s vyprázdněním konve na mléko, ve které bylo kyselé, páchnoucí mléko. Aby se mohlo doplnit čerstvé, zdravé mléko, musí se nádoba úplně vyprázdnit a důkladně vymýt, jinak by toto čerstvé mléko hned zase zkyslo. Tak je to i s Boží sílou, která námi může protékat, jen tehdy, když se od všeho zla oddělíme a s plnou důvěrou se obrátíme k Bohu, vysílači této vše uzdravující síly.
 
„ … Proste teď o Boží sílu a pozorujte své tělo. Někomu je teď teplo, někomu zima, někomu mravenčí v rukou nebo v nohou, nebo pociťuje bolest. To je Boží síla. Co teď cítíte, nemá s nemocí nic společného. Všechno to, co teď cítíte, patří k uzdravování. Začíná přestavba ve vašem těle“.
 
Boží síla je tím nejlepším čistícím prostředkem. Všechno, co se nějakým způsobem dostalo do nepořádku bude „vypátráno“ a vyčištěno. To může být za určitých okolností i bolestivé. Bruno Gröning nazývá tyto bolesti regulačními bolestmi. Jsou znakem čištění těla a jsou přechodné.
    Tak to tehdy prožilo mnoho lidí a mnoho lidí to zažívá ještě i dnes: Poté, co síla naplnila celé tělo se člověk cítí lehce a svěže. Baterie je opět nabita a my jsme opět schopni plnit úkoly, které nám život přináší – vy děti například úkoly ve škole.
 
Bruno říká: „Srovnávejte se po celou dobu svého života s baterií. … Postarejte se o to, aby vaše tělo bylo stále čerstvě nabito, neboť tak bude vždycky schopno tuto životní energii použít nejenom samo pro sebe, aby bylo schopné života a existence vůbec, nýbrž aby jako ta baterie bylo vaše tělo schopno dávat energii také druhým, to znamená všem našim bližním, kteří mají nedostatek energie.“
 
Můžeme prosit za každého, kdo sílu potřebuje, za sestry, bratry, za kamaráda, za učitele, za všechny které máme rádi nebo jsou pro nás nějak důležití. Můžeme se naladit nejen za lidi, ale i za zvířata a za rostliny, i pro ně můžeme přijímat Boží sílu, i oni se tak mohou uzdravit jak dokazují četné zprávy z minulosti.
 
Síla myšlenek
 
Také už jste si toho všimly? Když se ráno probudíte, přijdou hned všelijaké myšlenky, aniž byste proto musely něco udělat. Někdy jsou to veselé myšlenky, jako „Hurá, svítí sluníčko! Už se těším do školy. Dnes jdeme plavat.“ Někdy jsou to ale tísnivé myšlenky: „Prší, to je ale otrava. Nejraději bych zůstal v posteli. Toma bych taky zrovna dneska nechtěl potkat, včera na mě byl tak zlý. Kromě toho jsem neudělal úkol, určitě dostanu poznámku. To bude ale hrozný den!“
    S každou myšlenkou je spojený pocit, někdy lehký, příjemný, někdy těžký, stísňující. Bruno učil, že myšlenky jsou vysílány ze dvou různých pramenů: z dobrého pramene a ze zlého pramene. Myšlenky z dobrého pramene jsou pro nás dobré. Dávají nám sílu, cítíme se při nich dobře. Vedle toho, z nedostatku víru, tj. z nedostatku energie, vznikají myšlenky zlé. Při takových myšlenkách se necítíme dobře. Pramení z nich zlo, vyvolávají v nás vztek, strach, ztrátu odvahy, vzbuzují v nás nepřátelství nebo smutek. Tyto pocitu následně škodí našemu tělu a mohou vést až k nemoci. Jen na člověku záleží které myšlenky přijme a které zavrhne. To je jedno z nejdůležitějších pravidel životní hry. Kdyby to jen bylo vždycky tak lehké! A přece, když se obracíme k Bohu, když pravidelně přijímáme Jeho sílu, když prosíme Bruna Gröninga jako zprostředkovatele o Boží pomoc, můžeme špatné myšlenky od sebe zavrhnout. Jestliže prosadíme místo nich myšlenky dobré, pak nemají ty špatné žádnou šanci se udržet. 
 
                                             „Přijímejme jen dobré myšlenky!“
 
 
                                         „Příroda je Bůh“,
 
 
Jak učil Bruno Gröning. Už jako malý chlapec vyhledával často les a později vyprávěl, jak tam docela tiše, v každém stromě v každém keři, v každé květině a v každém zvířeti zažíval Boha.
 
Přeji vám, milé děti, abyste se mohly na vlastní kůži přesvědčit o pravdivosti tohoto Božího působení, které se děje skrze učení Bruna Gröninga.
                                                  
                                                                                                                           Greta Häuslerová
 
 
 
 
 
 

Fotogalerie

skenování0002
Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (13 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.