Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Nebezpečí skryté v plastových obalech potravin

V době rozvoje chemického průmyslu se však objevili lidé „osvobození od výše uvedeného tmářského poznatku". Ti dospěli k názoru, že Stvořitel buď není nebo neuměl sestrojit nepřeberné množství v přírodě se nevyskytujících léků a materiálů, kterými právě oni obdaří člověka, aby zlepšili jeho život. A tak se rozjela výroba překvapivě užitečných umělých hmot a léků. Jenže jejich užitečnost a neškodnost byla pozorována v příliš krátkých časových úsecích, vesměs určených normami. Rozhodujícím pro posouzení přípustnosti nových hmot v potravinářství se stalo uvolňování jakýchkoliv jejich komponentů do vody a potravin. Ke své lítosti musím poznamenat, že jsem k obdivovatelům nových objevů nějakou dobu patřil i já. Události posledního roku mne však přivedly k rychlému vystřízlivění.

Cizorodé vibrace umělých hmot

V posledních dvou letech jsem začal pozorovat oslabování paměti, větší únavnost a neurčité trávicí potíže. Byl jsem do svých 67 let zvyklý číst 12 hodin denně, být činný 16 hodin a jíst bez problému rybičky s pudinkem a hřebíky. A najednou to nešlo. Lékařská věda mě shledala prakticky zdravým s ohledem na věk, „šamanským" vyšetřením byly avizovány „rušivé vlivy z astrálu" na šest dolních čaker. Ale odkud? Po vyšetření na přístroji Oberon nastal zvrat. Všechna kritická místa v těle (nervová soustava, imunita, hormonální soustava) byla ovlivněna alergií na „thioglycolic acid", polystyren a polyester. Nastalo pátrání, jak já, domněle tak zdravě žijící, přijdu k nějaké kyselině thioglykolové. Ukázalo se, že tato kyselina je stavebním kamenem PET lahví a všech hmot, do kterých se moderně plní mléčné výrobky, jogurty zejména. A vybavilo se mi, že právě v posledních 3 letech k posílení kondice jsem začal vozit pramenitou vodu v nádobách z PVC a více konzumovat bílé jogurty. Ale vždyť tam chemicky (tj. vědecky) do té vody nic nepřechází! Jak je najednou možné, že jsem přeplněn nějakými stavebními kameny umělých hmot? Když nevím, modlím se za pomoc a medituji. Den před Štědrým dnem to přišlo. V jakémsi polo-snu jsem sestoupil do tmavého otvoru v zemi, kde padal vodopád se zářící vodou, jež k mému údivu protékala člověkem a kolem něj a pročišťovala jej. Pochopil jsem, všechno ozdravení je ve vnitřní i vnější očistné schopnosti vody. Očista vnitřního prostředí člověka je základní předpoklad pro udržení zdraví a výkonnosti. Všechnu pozornost tedy obraťme k vodě! V tom jsem zahlédl za vodopádem zářící bílo-světlemodrou paní. Nyní si již nejsem jist, zda měla na hlavě zlatou korunu. S mou obvyklou přímočarostí a naivností jsem řekl: „No jo, ale jak zajistit, aby ta voda měla takové očistné a léčivé vlastnosti?" Místo odpovědi jsem se ocitl jinde, před jinou zlatě zářící osobou s korunou na hlavě. Beze slov se mi na prostředníku pravé ruky objevil prsten s kamenem, který oslnivě zářil. Přitom jsem věděl, že které vody se tím kamenem dotknu, ta se rozzáří a získá očišťující schopnosti. Pak jsem se probral. Následně se mi celá situace začala vyjasňovat. Podstata skrytých dějů dalšího rozměru reality, kterému říkáme „astrál", dříve také „vědou zrušený" éter, probíhá přes vodu ve formě vibrací. Voda je schopna tyto vibrace přenášet a má paměť pro ty, přes které přechází! Odtud účinnost ředění homeopatie. Voda uchovávaná v umělých hmotách od nich přebírá vibrace životu cizorodé. Tyto vibrace pak přecházejí do vnitřního prostředí lidského organizmu, kde vyvolávají stav podobný přítomnosti té které umělé hmoty. Ta je s životem nesourodá a její přítomnost ovlivňuje jemné „elektrostatické" a biochemické pochody v organizmu. Čím jemnější a vyspělejší organizmus, tím větší ovlivnění. Toto působení je zákeřné proto, že je slaboučké, ale zato dlouhodobé. Vibrace (informace) poškozují zejména jemná imunitní, nervová a hormonální zakončení. Pochopil jsem i smysl záře onoho kamenu na prstenu. Ta záře je symbolem poznání příčiny ztráty očistné síly vody, odtud pojem osvícení. Když se toto poznání, že voda nesmí přijít do styku s umělými hmotami, uplatní na jakoukoliv vodu, zůstane tato nadále očistnou, zůstane jí očistná přírodní zářivost. Maně jsem si začal vážit pivařů a vinařů. Nedovedl jsem je pochopit, když je jímal odpor k uctívaným nápojům v PET lahvích a pro ně zůstalo použitelné vždy jen sklo a nerez. Chemické rozbory pivaře nikdy nepřesvědčily, ale řídila je intuice přes chuťové buňky! A také vodního lékaře Priessnitze, jehož metody nepochybně zažijí slavný návrat.

Návrat k přírodě - návrat ke sklu

Po tomto základním poznatku jsem přistoupil ke svému vypracovanému, dle dialektických materialistů a sektářů „pavědeckému", průzkumu. A začaly se vynořovat „věci". Bílé potravinářské PVC obaly (mléko, jogurty, hořčice, saláty) a potravinářské laky v krabicích za 10 let hromadného používání vyvolají v rozhodující mase populace poruchy, vedoucí k těžkým chorobám. PET lahve jsou méně účinné, stejný výsledek se dostaví až za 30 let. Krátký var vibraci umělých hmot mírně oslabí, dlouhý var více. Destilace zruší. Intenzitu přechodu vibrace umělých hmot do vody zesiluje doba skladování a teplota. (Plnění teplých jogurtů a tavených sýrů a jejich zrání v kelímkách, plnění vody do PET lahví pod tlakem při 90 °C.) Přechod také zesiluje chemická aktivita roztoků, tj. kyselost, alkalita. Hygienickým požadavkům ovšem všechny tyto hmoty vyhovují, o tom není pochyby. Provedl jsem generální návrat ke sklu a výsledky se již po měsíci dostavují. Podle „pavědeckých" průzkumů bude obnovení původního stavu organizmu, tedy vyčištění vnitřního prostředí, trvat rok. Všechny modernizace ve vztahu k biologickým dějům ponechám pokrokářům. Jen tak mimochodem mě napadlo, jak jsou umělé hmoty v potravinářství (možná obecně) vynikající zbraní jezdců apokalypsy. Jejich vibrace uvolňující se do vody jsou nehmotné povahy, proto nepřijatelné pro skeptiky, materialisty a stoupence vědeckého světového názoru. Výrobci si nepochybně pomocí grantů zajistí vědeckou průkaznost neškodnosti! A navíc ta zákeřnost, působení až po 30 letech a ještě nerovnoměrně. A na nervovou, humorální a imunitní soustavu. Jen lidé s intuicí jsou schopni vytušit úskalí, tedy projdou sítí výběru. A všude se navíc nově zavádí potrubí na vodu z umělých hmot, aby prý vydrželo věčně. S věčností organizovanou ateistickým člověkem mají ostatně Češi bohaté zkušenosti. Tisíciletá říše trvala zde šest let, na věčné časy čtyřicet.


Josef Staněk
časopis Phoenix 3/2007


Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (3 návštěvníků)
Štítky: civilizace, voda, zdravý život
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.