Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Média nakažená nikoliv Marxem, ale ateizmem

Dovoluji si oponovat s poukazem na velmi omezené možnosti jakéhokoliv člověka. Vždy v dějinách, když domněle jeden člověk ještě po své smrti vykonával vliv, bylo tomu tak proto, že jeho záznam v akašické kronice lidstvo "napájel" vyšší duchovní zdroj s nevyčerpatelnou energií jiného řádu než lidského. Naši předkové takovému zdroji říkali "bohové".

Jestliže zapojíme svoji intuici a nadzvedneme zastírající závoj, kterým jsou zakryty základní principy a způsob myšlení současné západní civilizace a kultury, nemůžeme nevidět, jak je tato plně postavena na základních duchovních axiomech materializmu typu:

  • nic kromě hmoty a co lze v hmotné proměnit reálně neexistuje
  • jiné než zákony hmotné jsou iluze a pověry lidí, tzv. nadstavba
  • protože člověk je pouze hmota, je jeho společenské chování řízeno pravidly odpozorovanými ze hmoty a přírody. Jsou to zejména pravidla pudu sebezáchovy, práva silnějšího, existence přítomnosti nikoliv věčnosti, neexistence jiné vyšší zákonitosti než nahodilé proměnlivosti všeobecného chaosu a další od nich odvozené.

Tyto základní ateistické filozofické axiomy poprvé v mezilidských vztazích otevřeně zformuloval a jako výhradně ve společnosti vládnoucí uvedl Karel Marx. On je však nevymyslel, ani není jejich tvůrcem, pouze jejich mluvčím. Od koho nebo z čeho je Karel Marx zachytil již Zdeněk Švácha neuvádí. Možná proto, že zdroj nevidí, možná proto, že by článek nikdy nevyšel. Buďme rádi, že alespoň výstižně vypichuje praktické uplatňování skrytých axiomů ateizmu ve veřejném životě v marxistickém provedení:

  • nic na světě se neděje bez zištné příčiny
  • lidé jsou rozděleni třídně a neustále spolu zápasí
  • morálka, vášně a náboženství jsou jen veteší, zakrývající boj o moc
  • silní nedělají nic pro slabé, pokud ano, je to jen zástěrka
  • morálka jako pojem musí být z médií vytěsněna
  • dějiny jsou dějinami spiknutí o moc a peníze
  • uchopení moci je zdůvodněním samo o sobě

Svět marxisty (neboli ateisty) je nelítostný. Krutost, podložená vědeckým názorem, učarovala řadě západních intelektuálů, takže posilují iluzi, že člověk je člověku vlkem, vládci jsou maskovaní gauneři, spojenci jsou vlastně vyděrači a nepřátelé nešťastníci. Zuřivost se stává oprávněnou reakcí na útlak a barbarství oprávněným bojem za osvobození porobených.

Popis paranoidních stereotypů, vládnoucích v našem i světovém tisku, je výstižný. Jak je již výše naznačeno, označení Marxe jako jejich zdroje je povrchní. Myšlenky člověka, aby se v astrální dimenzi stvoření (rovina energií myšlenek, snů a představ) mohly stát silou, musí být nepřetržitě napojeny na zdroj energie transcendentní, tj. takové, která je hybnou silou některých dějů kolem nás. Zdroj energie, která napájí i údajné Marxovy principy, je trvale obrovská. K pojmenování tohoto zdroje je výstižné se vrátit až do i staré Persie, k zoroastrizmu. Ten výše uvedené axiomy výstižně popisuje jako vyzařování "ducha hmoty" Ahrimana. Ahriman je jednou ze dvou tváří vládce padlého nedokonalého stvoření, boha zla satana. Satan, aby mátl lidi, vsugerovává prostřednictvím této masky lidskému duchu, že jedinými zákony pro vztahy mezi lidmi jsou zákony platné ve hmotné dimenzi a jejich analogie, tedy výhradně zákony hmotné neboli přírodní. Zakrývá tím duchovní podstatu člověka, smysl jeho existence v hmotném světě a zákony dokonalé duchovní dimenze, dokonalé úrovně stvoření, hovorově řečeno nebe. Lidský duch je inkarnován (vdechnut) do hmotného těla právě proto, aby se projevil jako vykonavatel zákonů své mateřské roviny a uplatnil v rovině hmotnosti zákony své podstaty. Jen tímto způsobem zde na zemi může napodobit dokonalost duchovní dimenze, odkud sem (do hmotnosti) přišel. Tímto způsobem chování také prokáže svoji podobu k "obrazu Božímu", který vytvořil rovinu dokonalosti nebe. Ježíš v křesťanských evangeliích toto zábranné působení ducha hmoty vystihuje slovy, že "vládcem tohoto světa je satan". Úkolem synů božích je zlomit jeho moc ve vztazích mezi lidmi. Ti, kteří to dokáží, nejen obnoví "království boží" na zemi, ale tím si také vyslouží vlastní vstup do věčnosti.

Zákony, které řídí hmotnost, jsou sice vyzařováním Stvořitelovým, ale tento typ vyzařování platí jen pro stvoření svou podstatou pouze hmotná. Duch hmoty Ahriman (satan) je prostřednictvím "svých lidí" klamně vydává za zákony jedině existující a je skutečným "otcem" ateizmu. Ahrimanem ovládaní veřejní činitelé prostřednictvím falešného výkladu dějů hmotného světa, jichž jsme svědky, zakrývají konzumním lidem existenci duchovního rozměru stvoření, "onen svět" a věčnost. Tím jím zplošťují život pod zástěrkou materialisticky pojaté vědeckosti, uvězňují lidského ducha (vědomě) ve hmotě, činí ze současného člověka konzumního brojlera. Tak zvaný současný člověk je zdeformován z bytosti duchovní na bytost živočišnou, proměněn na zoufalce opuštěného svým vlastním Stvořitelem.

Na pocit prázdnoty života ordinuje satan prostřednictvím sdělovacích prostředků a reklamy současnému "civilizovanému" člověku konzum živočišných slastí!!!

Společnosti nabízí jako perspektivu život ve "věčných konzumištích" a poté odchod do nicoty. Štěstí člověka, věčnost, láska, harmonie a dokonalost přece neexistují, jsou výmyslem naivních snílků, kteří neví! Kdo o tyto hodnoty projeví zájem, je nevědecký a ještě sociální inženýr!

Zákony duchovní dimenze přišel lidem připomenout Ježíš i za cenu své smrti. Člověk současné doby musí prohlédnout Ahrimanovu (satanovu) nástrahu, jinak nevejde ani do věčných konzumišť, ani nezřídí ráj na zemi. Materialistický ráj totiž neexistuje. Ti, kteří se nabádáni Marxem o jeho vybudování pokusili, vybudovali "sovětský ráj". Zdeněk Švácha uveřejněním svého článku o médiích, ovládaných Marxem, má zásluhu, přestože popisuje pravdu jen ve vnější rovině. Je třeba dohlédnout i její hlubší část: nikoliv duch Marxe vládne sdělovacími prostředky, ale duch Ahrimana neboli satana. To on prostřednictvím marxistických polopravd, převlečených do rádoby vědecké formy, zabraňuje obnovení jak ráje na zemi, tak i odchodu lidských duchů po smrti jejich hmotných těl do dimenze věčnosti, do dimenze výhradní vlády duchovních zákonů.

Josef Staněk
časopis Phoenix 9/2004


Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (2 návštěvníků)
Štítky: civilizace, duchovní zákony
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.