Alternativní medicína > Duchovní příčiny nemocí > Přehled duchovních vad nemocí

Přehled duchovních vad nemocí

AIDS

 • vnitřní odmítnutí správnosti a nutnosti pravidel a zákonů pro lidského ducha v těle, vnitřní odmítnutí zdrženlivosti a sebeovládání jako projevu ovládání těla duchem.

Akné

 • nežitá a nečistá sexualita

Alergie

 • nedostatek všelásky k některým aspektům života, světa kolem, přehnaná čistotnost a štítivost. Agresivita ducha je převedena do tělesnosti k vybití. Alergie je potlačovaná agresivita v duchu. Alergie na syntetická rezidua je reakcí na absenci vnitřních zábran pro používání chemikálií.

Alkoholismus

 • neschopnost vypořádat se s konfliktností života.

Angína pektoris

 • potlačování přirozené citovosti.

Bolesti hlavy

 • difúzní - převaha rozumovosti nad citem, ambiciózní rozumové kombinování, křečovité hledání nejvýhodnějšího. Vše toto přetěžuje mozek. Tvrdohlavost, snaha prorazit zeď hlavou, utkvělá snaha prokombinovat svou vůli.

Deprese

 • nadměrná agresivita vyvolaná touhou změnit svět ke svému obrazu, která vede k vyčerpání vlastní vitality. Podvědomí odmítne další čerpání, což vede k zhroucení v opak. Nechuť žít, angažovat se. Je odmítnuta odpovědnost, když život nejde tak, jak jsme si předsevzali. Není vůle žít v takovém světě, který není podle mne.

Diabetes

 • nevděčnost Stvořiteli za sladké stránky života. Vulgární přístup a nevážení si tělesné lásky, laskání, milostné hry. Výsledkem je stav nepociťování lásky, jehož výsledkem je „zakyslá“ povaha, neboť kdo lásku a něžnost neseje a neváží si jí, nemůže ji sklízet (vysoký podíl dědičnosti - karmy).

Frigidita

 • přemrštěný egoismus a sebeovládání.

Chybí orgasmus

 • není odevzdanost a přemíra zištnosti a egoismu.

Infarkt myokardu

 • vybití sumy nenávistných citů k čemukoliv.

Impotence mužů

 • nedostatečné plnění mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity.

Infekce, chřipky, nachlazení

 • pocítění přetížení podvědomí nahromaděnými a nezvládnutelnými problémy.

Játra

 • nevyrovnanost duchovního rozlišování a hodnocení, rychlé přecházení do extrémů, něčeho v životě příliš mnoho, jiného málo. Přehnaná přání a přemrštěné ideály, velká fantazie. Nereálné hodnocení světa, nesladěnost světonázoru, nedostatek sebedůvěry.

Kafíčkování

 • nedostatek duchovní motivace k činnosti.

Koktání

 • v podvědomí je něco, co nemá vyjít na světlo, nejčastěji v oblasti sexuality.

Kouření

 • neochota k pravé srdečné komunikaci mezi lidmi, pocit nedostatku čistých vztahů mezi lidmi.

Kožní vyrážky

 • porucha vztahu osobnosti a prostředí, negativní mentální energie chce z těla ven.

Krk

 • časté strachy, přetížení povinnostmi, omrzelost životem.

Ledviny

 • porucha lidského spolunažívání, nesplynutí se společností, porucha komunikace mezi lidmi. Potlačená agresivita vůči bližním jsou kameny. Nerozlišování dobrého a zlého, nutného a nenutného. Nemocní na ledviny nevidí svoji roli v problémech s bližními, nevidí se v chybách druhých, nejsou schopni zbavit se přežitého.

Menstruační poruchy

 • potlačování ženskosti po jakékoliv stránce, odmítání ženské role.

Migrénovitá bolest hlavy

 • chybí sexuální orgasmus, viz frigidita.

Močový měchýř

 • člověk se cítí trvale v tlaku. Noční pomočování dětí je prolévání slz potlačovaného stresovaného dítěte.

Mozková mrtvice

 • trvalý mírný nedostatek životní energie v mozku, tak jako u difúzní bolesti hlavy.

Nechutenství

 • nedostatek radosti ze života, strach ze sexuality.

Nespavost

 • nadměrné upoutání na hmotné, neschopnost odpoutat se od starostí. Nedostatek odevzdanosti a pradůvěry. Podvědomý strach před smrtí.

Nízký krevní tlak

 • nedostatečné čelení životním úkolům, nedostatečná snaha po sebeprosazování, nedostatek sebevědomí.

Nohy

 • celková slabost - ztráta chuti poznávat další stránky života, pocit, že už všemu rozumí, zastavení duchovního vývoje, pohodlnost
 • kolena - nedostatek pokory,
 • kotníky - nadměrný pocit životní jistoty,
 • kyčelní klouby - pohodlnost ducha,
 • křečové žíly - libování si ve stereotypu života,
 • nedostatek energie od kolen níže - neochota vyjít lidem vstříc.

Oční vady

 • krátkozrakost - silná subjektivita a přehnané vidění detailů,
 • dalekozrakost - nevidění důležitých detailů, nevidění vlastního podílu v negativních jevech vlastního života,
 • barvoslepost - slepota pro rozmanitost života
 • šilhání - nevidění vícerozměrnosti problémů,
 • šedý zákal - nemocný nechce vidět ostrosti života, aby je nemusel řešit; také nenávistné pohledy,
 • zelený zákal - vidí jen to, co vidět chce.

Páteř

 • nedostatek hrdosti a přímosti ducha,
 • bolest v kříži prvotní - pocit pracovního přetížení

Bechtěrejevova choroba

 • duchovní pýcha a ztrnulost (i v minulém životě).

Plíce

 • podvědomá snaha omezovat svobodu jiných, nenechat druhé dýchat,
 • astma - nemocný chce jen přijímat a nevydávat, nadutost, snaha po dominaci, snaha oddělovat se od jiných, nadměrná štítivost před nečistotou, nadměrná potřeba čistoty a sterilnosti.

Přejídání

 • pocit nedostatku potravy ducha, nudy a neklidu pramenící z neschopnosti plně využít, analyzovat a prožít existující podněty.

Psoriasis (lupenka)

 • přecitlivělý duch, který se chce od světa oddělit, nadměrná štítivost (vysoký podíl dědičnosti - karmy).

Ruce

 • snížená schopnost praktického jednání, chápání se problémů života, nedostatečná nebo vadná tvořivost v životě,
 • tenisový loket - do podvědomí sestoupená snaha rozdávat rány.

Slinivka

 • existenční strachy, nadbytek analýzy a kritiky, přemrštěné rozumové rozebírání pozorovaného.

Spavost

 • únik ze života do světa snů.

Srdce

 • nedostatek lásky, citu, citová nerovnováha.

Svědění

 • něco dráždivého v podvědomí (často sexualita), vášeň, pálící láska nebo zlost.

Tenké střevo

 • viz slinivka.

Tlusté střevo

 • zácpa - hmotná a duchovní lakota, materiální přivázanost a křečovitá snaha hromadit materiální,
 • kolitída - snaha zalíbit se někomu za cenu ztráty vlastní osobnosti.

Uši

 • hluchota - nechtění naslouchat jiným lidem, nechtění naslouchání vnitřního hlasu, nadměrné soustředění na vlastní činnost.

Zadrhování v řeči

 • tendence více mluvit (žvanit) než je potřeba.

Zuby

 • pokles vitality, snížení vůle rvát se se životem, agresivita na nepravém místě,
 • paradentóza - ztráta vnitřní sebejistoty a vitality.

Žaludek

 • odmítání některých stránek reality života, nedostatek odevzdanosti,
 • vřed - polknutý hněv a agresivita.

Žlučník

 • neprojevený vzniklý hněv a polknutá agresivita (u žen obvykle v přítomnosti dětí).

© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.