Alternativní medicína > Duchovní příčiny nemocí > Infarkt myokardu a srdeční choroby

Infarkt myokardu a srdeční choroby

Práce srdce je velkolepý a autonomní děj, který není možné vědomě řídit. Lidská intuice již dávno vystihla spojitost jeho práce s citem a citovou rovnováhou. Podívejme se na známá rčení: srdce mi buší radostí, srdce někomu spadlo do kalhot, srdce se mi rozskočí od radosti, leží mu něco na srdci, nemít srdce, ztratit srdce, atd.

Srdce je považováno za sídlo citu, střed člověka. Kdo posunul svoje bytí do hlavy, stal se rozumářem, působí jednostranně, studeně. Pouze rozum spojený s citem je moudrostí! Na srdce proto onemocní ti, kteří jej nechtějí slyšet, kteří jeho funkci v celistvosti duše potlačují. Vývoj srdeční poruchy proběhne tak, že jejich podvědomí poslechne „moudrost“ jejich ducha a omezí přívod životní energie do srdce, zeslabí dráhu meridiánu srdce. Tím se v něm vytvoří „orgánová slabost“. Do srdečních cév se ukládá cholesterol, srdce začne přitahovat komplikace z „chřipek“ a prochlazení. Předchozí potlačení citovosti je příznačné pro skupinu nemocných srdečními arytmiemi, angínou pektoris, kornatěním srdečních tepen, nemocemi srdce jako doprovodnými komplikacemi jiných nemocí.

Zvláštní kapitolou je však opačná situace, kdy srdce cit vytváří, ale cit opačného charakteru než normální produkt srdce - nenávist. Takto citový člověk dostává energii od Podstaty světa - život, ale pro druhé lidi nebo skutečnosti proměňuje tuto energii v opak, v nenávist, v negaci jejich bytí. Čím více tuto nenávist zevně zakrývají tzv. „diplomatickou tváří“, tím hůře. Podvědomí jeho duše se tento přístup „naučí“ od způsobu funkce jeho ducha v emocionálním těle, jehož je srdce středem, se místo energie lásky Stvořitele začne hromadit energie nenávisti. Ta je viditelná v auře jako šedá hmota kolem srdce. Již v této fázi se člověk přestane cítit dobře, jeho třetí oko mu signalizuje, že není zdráv. Často se odebere k lékaři a ten jej pošle na EKG. Tam mohou a nemusí diagnostikovat poruchu elektrických signálů na srdci. Zjistí-li ohrožení, uvedou pacienta do klidu a podají léky na chemické zklidnění původu impulsů z astrálního těla do srdce. (Endogenní analgetika, lidově oblbováky). Již fakt ohrožení srdce většinou přeruší nenávistné produkty pacienta k okolí. Pacient je načas zachráněn. Často však na EKG (elektrokardiografu) nic nenaleznou. Pacient to někdy považuje za špatnou práci lékařů - vždyť on se cítí špatně! Nenávistné myšlenky a city ještě zesílí. Cestou od lékařů, s potvrzením o zdraví jeho srdce , jej usmrtí infarkt. Vlastní mechanismus infarktu proběhne tak, že energie nenávisti v rovině emocionálního těla se vybije úderem do roviny astrálního a éterického těla. To způsobí, že v místě výboje dojde ke křeči srdeční tepny a vysrážení krve. Ty společně vytvoří cévní uzávěru pro výživu části srdce kyslíkem. Taková část srdečního svalu následně křehne až praskne, což způsobí zástavu a smrt. V případě menšího energetického ataku a včasné lékařské péče, která spočívá v odstranění křeče tepny, rozpuštění sraženiny a zajištění naprostého klidu, aby srdce nebylo namáháno, pacient přežije. Jistě jste si povšimli, že na infarkty trpí lidé vzteklí, často negativisticky a nenávistně naladěni. Zejména jsou to ti, kteří jsou tzv. „slušně vychováni“, za což se nesprávně považuje neprojevování citu navenek. Kdyby své city projevili, přivodili by si jejich negativitou zevní komplikace, ale infarkty by neutrpěli. Tento fenomén je zejména dobře pozorovatelný na lidech primitivních národů a kmenů, kde se infarkty myokardu prakticky nevyskytují. Tito lidé nemají „vychování“, nic nepředstírají, platí u nich: jak uvnitř, tak navenek.

Infarkt je výboj sumy nenávistných a negativistických myšlenek a citů!

Kdo se mu chce vyhnout, nechť vyčistí svoje srdce od nenávisti! Nechť přestane kritizovat a opravovat Stvořitele, že nechává existovat ty lidi a věci, které ohrožený vyhlašuje za špatné a nenávidí. Nebo se z existence v těle vyřadí on sám. Nikoliv Bůh trestá, ale člověk sám se svým rozběhnutím hlavou proti zdi zákonů stvoření rozbíjí. On chce v duchu zničit to, co Podstata světa nechává existovat. Dělá-li to příliš dlouho a příliš intenzivně, zničí sebe.

Hlavní duchovní příčina

  • infarkt - vybití nenávistné energie citu
  • ostatní srdeční nemoci - nedostatek nebo poruchy citu

© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.