Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Činnost > Automatická kresba

Automatická kresba

Psychotronická automatická kresba (AK) patří mezi historicky známé fenomény mimosmyslového napojení mimořádně citlivých jedinců do vyšších energetických informačních zdrojů existujících ve Vesmíru. Jejím prostřednictvím lze získávat cenné informace o systému a koloběhu energií mezi člověkem, přírodou a Vesmírem. Na základě výzkumů Psychotronické laboratoře v Praze byla automatická kresba v roce 1989 uznána jako diagnostická vědecká metoda. Touto metodou se otevírají dosud neznámé možnosti diagnostiky. Lze ji využívat v různých oborech - např. diagnostika v jemnohmotné úrovni, určování patogenních zón, zjišťování některých informací v kriminalistice, armádě ap.

V našem centru Agape Brno jsme používali AK v mnoha směrech naší činnosti (dnes většinu z níže popisovaných analýz již nevyhotovujeme) – např. ke zjišťování energetických poruch organismu, v knihách s vyzařujícími obrázky, dále ke zjišťování patogenních zón v obydlí aj. Zvláštní oblastí využití AK je určení "Osobních energetických přírodních zářičů (OEPZ)" - kamenů, stromů, vůní a výživových elementů, které mohou svojí energií a vibracemi ovlivňovat tělo i duši člověka (Podrobněji viz naše kniha “Člověk jako víceúrovňová bytost”). AK můžeme také zachytit vzájemné přenosy energií mezi lidmi, především pak mezi partnery. Nazýváme ji “Analýza partnerských vztahů”. Tuto diagnostiku provádíme v energetické a karmické rovině, což umožňuje partnerům vyšší nadhled a cílenější pomoc. (Podrobněji viz naše kniha “Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil”). Nejnáročnější jsou kresby, kterými získáváme hlubší informace o jemnohmotných tělech - duši a duchu člověka, jeho karmickém vývoji a napojení do dalších jemnohmotných dimenzí. Tato diagnostika se nazývá “Osobní analýza jemnohmotných těl člověka” (OA). Kresbou se dá propojit i do zvířecí říše - tuto analýzu nazýváme "Netušená vazba s Vaším nejbližším zvířátkem".

AK se obecně zabývá více lidí. Úroveň výsledků jejich kreseb se však liší. Záleží totiž především na faktu do jaké roviny se kreslíř napojí. Rovina napojení je dána stupněm jeho duševního a duchovního rozvoje. V případě “Osobní analýzy jemnohmotného těla” se jedná o duchovní symbolickou a dokumentující kresbu duše člověka. Kresba je řízena milostí Boží a prostřednictvím vzájemné komunikace kreslíře s bytostmi a osobním duchovním vůdcem z jemnohmotných sfér.

V čím vyšších duševních a duchovních rovinách se tedy kreslíř pohybuje, tím dále se pomocí AK může dostávat. Člověk pouze biologicky a hmotně zaměřený není schopen pravdivě vykreslit jemnohmotná duševní a duchovní těla jiného člověka, neboť jeho mimosmyslové napojení sahá pouze do nižší astrální roviny, ve které může být ovlivněn i negativními astrálními bytostmi a výsledky kreseb tomu i pak odpovídají. Pouze lidé předurčeni k této činnosti vyššími záměry Božími mohou kreslit nejvyšší energie v duchovním napojení. Tento typ kreseb se nedá naučit. Tuto schopnost mají lidé, kteří mají vysoce vyvinuté duchovní vědomí a dále ji nazýváme "přímou duchovní grafickou komunikací".

Přímá duchovní grafická komunikace je tedy fenoménem určité možnosti osobního kontaktu kreslíře s bytostmi duchovních dimenzí. Kontakt lze uskutečnit cestou grafického záznamu vyjevených symbolů - kresbou znaků, rozličných linií, tvarů, barev ap. Tyto různé symboly vytvoří databázi důležitou pro vzájemnou komunikaci. Jde však o symboly ryze osobního systému napojení a nelze je využívat obecně ostatními kreslíři.

Tato grafická symbolická komunikace v naší rovině napojení umožňuje přenos a záznam informací z jemnohmotného duchovního světa, speciálně z jeho energoinformačních struktur a center, např. Akašické kroniky, do světa hmotného.

Před každým napojením do jemnohmotných center informací je jako otevřený přístupový koridor nutný změněný stav vědomí kreslíře v co nejvyšších frekvenčních hladinách duchovního vědomí, lásky a pokory. Při grafické komunikaci duchovní bytosti předávají poselství přímým vedením ruky napojeného kreslíře, což má jistou podobnost s běžnou automatickou kresbou. Dojde-li ke komunikaci s duchovními bytostmi v této grafické podobě, automatickou kresbou mohou být na základě předem položených dotazů předána kreslíři sdělení v podobě automaticky vykreslených symbolů, které se po návratu kreslíře do normálního vědomí dají analyzovat již rozumově.

Míru předávaných informací určují samy duchovní bytosti. Podstatný je pro kvalitu napojení stupeň duchovního vědomí kreslíře. Napojení k přímé duchovní komunikaci může získat jen takový lidský duch, který se sám ve stavu duchovního vědomí již nalézá. Stojí-li však kreslíř v nižší úrovni duševního nebo fyzického vědomí, může se kresbou napojovat pouze do světa přírodního nebo astrálního. Z těchto důvodů dochází k diametrálnímu rozdílu v napojení mezi kreslíři automatické kresby a kreslíři přímé duchovní grafické komunikace.

V případě automatické kresby u kreslíře stojícího v nižší úrovni vědomí, může být jeho ruka vedena i neznámým duchem z nižšího astrálního světa, který přináší klamné informace i když se může představovat jako kterákoliv duchovní bytost. Tuto skutečnost mylně zobecňují nezasvěcení kritici automatické kresby a nerozlišují u kreslířů úroveň jejich dosaženého vědomí.

Při přímé duchovní grafické komunikaci dochází totiž k napojení kreslíře, který stojí již v úrovni duchovního vědomí, do jemnohmotných sfér duchovního světa, kde se již nelze napojit na nižší astrální a klamající duchy.

Z toho plyne skutečnost, že nelze výsledky automatické kresby hodnotit obecně, ale pouze individuálně podle úrovně vědomí, které kreslíř automatické kresby dosáhl.

Určitým kritériem pro posouzení vlastního duchovního napojení může být i fotografie aury, tzv. metoda Kirilianovy fotografie, kde se aura přímo vyfotografuje a člověk sám tak může objektivně posoudit svoje napojení, což může zabránit osobní mystifikaci o úrovni svého vlastního napojení. (V auře člověka s duchovním vědomím by měla převládat fialová, bílá nebo zlatá barva.)

Ukázky automatické kresby

Více se o vývoji AK v návaznosti na duchovní poznání dr. Brzobohaté dozvíte v Galerii.
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.